DƯƠNG TỰ RỘNG CỨU SINH MỆNH

DƯƠNG TỰ RỘNG CỨU SINH MỆNH

Năm Tuyên Hòa, đời Tống, có một người làm nghề buôn bàn tên Dương Tự, lúc anh được 28 tuổi từng mơ thấy một vị tiên đến nói rằng: “Mười lăm ngày nữa thì thọ mệnh của ngươi sẽ hết, trừ khi ngươi cứu được một vạn sinh mệnh, mới có thể hóa giải kiếp nạn này”.
Dương Tự nghe xong bèn lo lắng hỏi: “Thời gian nhanh như thế, sao có thể cứu được một vạn sinh mệnh? Tôi phải làm sao đây ?”
Vị tiên trả lời: “Trong Đại Tạng kinh Phật giáo dạy rằng: trứng cá nếu không được ướp muối, ba năm sau vẫn còn sống, còn có thể nở ra cá con, sao ngươi không tìm cách cứu thật nhiều trứng cá?”
Sau khi tỉnh lại, Dương Tự lập tức viết những lời vị tiên đã nói lên giấy dán trên phố, bảo mọi người đừng ướp trứng cá; ngoài ra lúc thấy có người giết cá, đều vội chạy đến mua lại trứng cá rồi đem thả xuống sông.
Cứ thế, hơn một tháng sau, một đêm nọ, Dương Tự lại mơ thấy vị tiên xuất hiện nói với anh: “Sinh mệnh anh cứu sống được đã vượt hơn con số một vạn, thọ mệnh của anh sẽ được tiếp tục kéo dài”.
Sau đó, Dương Tự sống đến 90 tuổi mới qua đời.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses