”ĐỪNG NÊN ĐÁNH VẢY CON CÁ KHI NÓ CÒN GIÃY ĐÀNH ĐẠCH, ĐỪNG KÉO NGỬA CỔ CON GÀ LẤY DAO CẮT ĐỨT GÂN CHO MÁU CHẢY DẦN RA TỚ

”ĐỪNG NÊN ĐÁNH VẢY CON CÁ KHI NÓ CÒN GIÃY ĐÀNH ĐẠCH, ĐỪNG KÉO NGỬA CỔ CON GÀ LẤY DAO CẮT ĐỨT GÂN CHO MÁU CHẢY DẦN RA TỚI CHẾT. ĐỐI VỚI CON CÁ, CON GÀ THÌ ĐỊA NGỤC LÀ ĐÂY CHỨ CÒN NƠI NÀO NỮA. QUỶ SỨ! LÀ KẺ ĐANG HÀNH HÌNH NÓ CHỨ CÒN AI NỮA”

Cách đây một tuần, chúng con có dự một bữa tiệc, Hòa-Thượng Tịnh-Không được mời lên khai thị, Ngài nói rằng, “khi quý vị phải giết một con vật để ăn thịt thì xin hãy làm ơn cho một dao giết chết nó liền đi, rồi sau đó làm gì thì làm, đừng nên hành hạ chúng tới chết”.

Một Hòa-Thượng, thượng thủ Tịnh-độ Tông thế giới tại sao lại khuyên người ta sát sanh? Thưa không. Ngài nhìn chung quanh trong cái xã hội này đa phần đều là người sát sanh hại vật để ăn thịt, khuyên họ ăn chay làm lành không được, thì thôi đành rằng trong cái tội lỗi, hãy bày cho họ chọn cái tội nhẹ hơn một chút, để may ra tương lai còn có cơ hội sám hối chuộc tội, chứ Ngài nào có chủ trương giết hại sinh vật đâu. Ngài nói mà trong tâm Ngài đau thương đến rướm máu đó mà!…

Cho nên, con thành khẩn khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, nếu vạn bất đắc dĩ phải giết con vật để ăn, thì hãy gãy gọn làm một nhát cho nó chết trước đi, đỡ đau khổ cho nó hơn, đừng nên đánh vảy con cá trong lúc nó còn giãy đành đạch, đừng nên mổ bụng trong khi nó còn đang trào ra nước mắt.

Biết được luật nhân quả, báo ứng thì hãy cố gắng tránh tự tay mình kéo ngửa cổ con gà ra lấy dao cắt đứt gân của nó để cho máu của nó chảy dần ra tới chết. Cái hận thù hành hình sát mạng này trở thành bất cộng đái thiên, là mối thù truyền kiếp chứ không phải thường đâu! Dù có Bồ-tát khuyên giải chúng nó cũng không nghe đâu.

Nên nhớ, nợ sanh mạng nó thề sẽ đền trả bằng sanh mạng! Khi hiểu đạo rồi mới thấy cái nợ oan gia, trái chủ. Thật là khủng khiếp! Vì chúng nó vụng tu cho nên hiện tiền nó đang chịu thọ lãnh cực hình của địa ngục. Đối với con cá, con gà lúc đó, thì địa ngục là đây chứ còn đâu nữa!

Quỷ sứ, chính là kẻ đang hành hình nó để ăn thịt chứ còn ai nữa!

Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, ta đang tạo cảnh địa ngục thì xin hỏi, ai thay ta đi xuống địa ngục để thọ hình trả nợ đây?”

– Cữ Sĩ Diệu Âm-

Nguon: Cam Hieu.

Related Articles

Responses