ĐỪNG KHOE KHOANG MÀ HUỶ HOẠI PHƯỚC BÁO CHÍNH MÌNH

ĐỪNG KHOE KHOANG MÀ HUỶ HOẠI PHƯỚC BÁO CHÍNH MÌNH

Con người thường tự hủy hoại đi công đức của chính mình trong những trường hợp thế nào?

Chính là, hãnh diện về công đức của mình, hãnh diện về việc hành thiện của mình, khoe khoang bản thân. Khoe khoang cái gì thì phải cẩn thận kẻo tương lai sẽ đánh mất đi chính cái đó! Việc thiện vừa tạo vội khoe ra cho người biết, kể cho người nghe mừng rỡ khi người tán thán mình. Công đức phước báo liền giảm đi 1 nửa, càng nhiều người biết phước báo liền hết. Thường sinh tâm hổ thẹn, sám hối. Âm thầm, thường học bố thí BA LA MẬT. Không dính chấp vào người cho, vật cho, người nhận.

Ví như bạn có viên ngọc quý, bạn đi đâu cũng khoe ra cho người khác xem. Như vậy, ma quỷ sẽ rất muốn hủy hoại viên ngọc của bạn. Nếu không công phu tu tập, trụ tâm định huệ, tâm sẽ loạn động. Theo đó, chúng sẽ lợi dụng, dẫn dắt để thực hiện ý đồ của mình.

Khi làm việc vì chúng sinh, tâm tha thiết vì chúng sinh, đừng tự tư tự lợi cá nhân ngay cả suy nghĩ cũng ngăn đoạn. Quên lợi ích của mình vì chúng sinh. Thật tâm làm công đức sẽ không thể nghĩ bàn.

Không nhất thiết phải tỏ rõ cho Người hay, vì mỗi mỗi nhất cử nhất động của bạn, các Ngài thấu rõ như ban ngày.

Đừng dùng tiền tín gửi, cứu trợ mà sử dụng vào tư lợi cá nhân, chiếm đoạt, ăn chặn… Tương lai đọa vào TAM ÁC ĐẠO. Địa ngục muôn hình khổ đau, ngược lại nếu xuất phát Tâm chân thành thực làm, Quà của các Ngài trao cho thật không thể diễn tả thành lời Hạnh Phúc.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Nguồn: Diệu Ngọc

Related Articles

Responses