ĐỪNG GIEO HY VỌNG REMIX | Đinh Tùng Huy x DJ Trang Moon | Người mạnh mẽ như anh rồi cũng đến lúc…

video
play-rounded-fill
[âm nhạc] hơi Nỗi đau còn bao nhiêu xin đến hết một lần được không để tôi đau vì em dù buồn cũng chẳng ân hận kết thúc chuyện tình mà nhiều năm qua anh cứ cho rằng là yêu em anh may mắn vô cùng bao giờ cũng có thời sự

Mang hai mái nhà thằng Tâm Anh không tin đó chính là sự thật tự bên ai nhìn em buồn cười cứ chỉ thật mạnh không tha Mình không duyên em không trách không lời một câu chia tay nghe rất nhẹ nhàng nặng lòng đau vỡ nát tâm can

Người mạnh mẽ như anh rồi cũng đến lúc rơi lệ cứ cho rằng người sẽ không như thế đời mà Hôm qua còn hát hôm nay rồi đừng Ông Trời Cớ sao lại thật tốt ngã không yêu người đừng gieo thêm nhớ khi vọng đến cuối cùng vỡ tan mỗi anh là người

Khóc than tự do anh sẽ thôi không bận tâm đừng thương ngừng nhớ chẳng muốn đợi chờ hết rồi người anh thương nhớ đời [âm nhạc] [âm nhạc] anh không tin đó chính là sự thật bước bên ai nhìn em vui cười cười [âm nhạc] không oán không tha nhưng không duyên

Nên không sẽ không hận một câu chia tay nghe rất nhẹ nhàng những nặng lòng đau vẫn Nát Tâm ca người mạnh mẽ nhất rồi cũng [âm nhạc] cứ cho rằng thủy chung tình người sẽ không như thế đời mà có mấy ai ngờ đâu hôm qua còn mãi mãi [âm nhạc]

Là ơn đã không yêu người đừng gieo thêm nhớ hy vọng đến cuối cùng vỡ tan mỗi anh là người khóc than cười giờ anh sẽ thôi không bận tâm người thương ngừng nhớ chẳng muốn đợi chờ hết rồi người anh thương nhớ đời gieo thêm những hi vọng đến cuối cùng

Mỗi anh là người Khóc Thầm Từ giờ anh sẽ thôi không bận tâm ngừng thương ngừng nhớ chẳng muốn lại chăng [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc]

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture