Đốt vàng mã là 1 tục lệ dân gian đã tồn tại từ lâu đời trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Còn đạo PhậĐốt vàng mã là 1 tục lệ dân gian đã tồn tại từ lâu đời trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam. Còn đạo Phật thì quan điểm như thế nào?


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of