ĐỌC KINH CHỮA BỆNH MÙ VÀ ĐẬU MÙA.

ĐỌC KINH CHỮA BỆNH MÙ VÀ ĐẬU MÙA.

Phía trước ngọn núi xã Tây Hương, huyện Hựu Nguyên tỉnh An Huy có một gia đình cư ngụ, chủ nhân tên là Hồng Trạch. Mẫu thân của Hồng Trạch là Đặng Thị, bình nhật thờ Quán Âm Đại Sĩ trong nhà và thường lễ niệm rất thành kính. Đặng Thị lại phát nguyện mỗi năm tự pha chế một thứ thuốc gọi là cứu khổ thần cao để bố thí cho dân nghèo bị tật bệnh khắp mọi nơi. Niên hiệu Đạo Quang năm thứ 17, vào lúc tháng sáu, cháu họ của Hồng Trạch mới sáu tuổi mắc chứng bệnh đậu mùa, khắp người đều đầy những nốt đậu đen bầm, mắt bên tả bị mù hẳn do tác hại của bệnh.

Mẫu thân của đứa bé ấy vào ban đêm nằm mộng thấy một bà lão bước vào nhà bảo rằng: “Chứng bệnh đậu mùa này không phải thế nhơn có thể trị được, người nên thành kính cầu nguyện lễ bái Đức Quán Âm Bồ Tát để xin Ngài cứu độ cho.” Mẹ đứa bé liền hỏi phải đi đến nơi nào để cúng dường lễ bái thì bà lão đáp rằng: “Đặng Thị là người có tâm chí thành, đã ba năm nay lễ bái Đức Quan Âm và đã được Đại Sĩ cảm ứng. Tại sao ngươi không đến nhà Đặng Thị xin cứu khổ thần cao?” Người mẹ của đứa trẻ đến sáng thì liền đi đến nhà Hồng Trạch để lễ bái cầu nguyện. Trong khi ấy, ở nhà có một Thầy thuốc từ đâu đến, tự xưng tên Hứa Nguyên và nói rằng mình có thể chữa bệnh này được. Ông ta dùng đèn lửa áp vào con mắt bị mù của đứa bé để trị bệnh thì tròng mắt đứa bé đột nhiên bị lòi ra, dính tòn ten với các sợi gân và mạch máu.

Nhìn thấy vậy cả nhà đều kinh hãi, tên thầy thuốc hoảng kinh hồn vía bỏ trốn mất. Mẹ đứa bé khi về đến nhà nhìn thấy con mình như thế thì bay hồn bạt vía, tức tốc trở lại nhà Hồng Trạch, đến trước Thánh tượng Đại sĩ chí thành lễ bái cầu xin. Đêm hôm ấy, Mẹ đứa bé mộng thấy Bà lão hôm trước đến bảo: “Người phải trì niệm Tâm kinh đủ hai ngàn biến trong vòng hai ngày và phải tụng cho đủ số.”

Nhưng người Mẹ này trước giờ chưa biết tụng kinh nên bà Đặng Thị nghe nói bèn phát nguyện thay Mẹ đứa bé trì niệm Tâm kinh trong suốt hai ngày cho đủ số hai ngàn biến, lại dùng thuốc cao sẳn có của mình để dán vào đôi mắt mù của đứa trẻ. Tròng mắt phía tả của đứa bé dần dần thục vào, và mắt mù trở lại sáng như thường. Ngày hôm sau, chứng bệnh đậu mùa của đứa bé cũng được hoàn toàn khỏi hẳn.

(Trích Hải Nam Nhứt Chước).

Diệu Liên sưu tầm

Related Articles

Responses