Đm thế mà cũng đòi like không sợ chó =))),,,,, mà cái đm con ml bạn mất nết đm chúng bạn nghĩ rằng cười cợt trên nỗi sợĐm thế mà cũng đòi like không sợ chó =))),,,,, mà cái đm con ml bạn mất nết đm chúng bạn nghĩ rằng cười cợt trên nỗi sợ hãi của người khác là vui lắm phỏng ????,,,,, trời ơi đm trông con chó có khác đéo nào con quái thú ko đcm cảm giác như thả tay xuống 1 phát là nó lao vào cắn con bé ra làm 1000 mảnh mất tổ sư đcm !!!

Via: Trang Thảo


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of