Một Tiếng Nói

Đm khốn nạn,,,, bạn bè như lộn mặt bàn,,,,,, trông người ta đau khổ như thế kia đéo động viên an ủi thì thôi lại còn đổĐm khốn nạn,,,, bạn bè như lộn mặt bàn,,,,,, trông người ta đau khổ như thế kia đéo động viên an ủi thì thôi lại còn đổ thêm dừa vào lẩu đcm sao tao thấy chua xót cho những mối tình,,,,,, nhìn mặt đau khổ vl kiểu tao sẽ chết cho chúng mày trắng mắt ra :(((((

Share: Mem KSC


Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz