Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là vợ chồng hay cãi nhau đâu nhé!

Trong “Diệu Pháp Liên Hoa kinh” có nói: Nếu có hàng trăm vạn ức chúng sinh phải chịu khổ não, mà nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tụng tôn hiệu của Người, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức nghe thấy tiếng của họ, và họ sẽ được cứu giúp.

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of