ĐỂ KINH PHẬT BỪA BÃI

ĐỂ KINH PHẬT BỪA BÃI
QUẢ BÁO THÀNH BỆNH

Năm 1995, có một Ni Sư làm trong Ban phiên dịch một tu viện ở Mỹ, cô đến hỏi Quả Lâm (một cư sĩ có túc mạng thông, thấy được nghiệp duyên nhân quả của mọi người) :

– Không biết mấy ngày nay sao trong người tôi cảm thấy không khỏe?

Quả Lâm hỏi:

– Có phải trong phòng chứa nhiều Kinh Phật?

– Đương nhiên rồi. Tôi làm công tác phiên dịch Kinh mà…

– Nhưng bình thường cô để Kinh rất lộn xộn?

– Kinh Sách nhiều quá, nên tôi không chú ý đến.

– Vậy sư hãy về nhà kiểm lại xem, nếu thấy Kinh sách đáng lí để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống đất, thì hãy lượm lên sắp cho ngay ngắn, như vậy thì chỗ bệnh khó chịu nơi thân sẽ lành.

– Vậy sao? Để tôi về nhà kiểm xem. Việc này hệ trọng dữ vậy ư?

– Kinh là Pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó, do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển Kinh rơi xuống đất, dù Sư không biêt nhưng hiện vẫn có một vị thần hộ pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị thần phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi, Sư rất có lỗi vì đã khiến cho thần Hộ pháp không thoải mái, như vậy thì sao bản thân Sư dễ chịu được chứ? Mong Sư từ nay về sau, đối với Kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận, cất giữ tôn kính, trân trọng hết lòng.

Ni sư này về chùa kiểm xem, thì thấy thực đúng có quyển Kinh trên bàn bị rớt xuống đất, nên vội nhặt lên để ngay ngắn trên bàn và sám hối trước Phật, sau đó hướng Hộ pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành.
Mọi người thử nghĩ xem, đối với Tam Bảo không phải do ác ý vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh quả báo, huống nữa là những ai cố ý phá hoại Kinh, tượng… không cung kính Tam Bảo thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

( Trích Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2 – Tác giả: Quả Khanh )

Công đức chia sẻ Phật Pháp là vô cùng vô tận, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, thay đổi vận mệnh, tăng trưởng duyên lành.
Xin bạn hãy mạnh dạn chia sẻ các bài viết Phật Pháp, giúp cho ngày càng có nhiều người được tiếp cận với đạo lí, trên đền ơn Phật, dưới cứu độ muôn loài! Nam Mô A Di Đà Phật ! __()__
Các bạn có thể xem thêm những bài viết tương tự tại Fanpage
Quang Tử ⬇️⬇️⬇️
https://www.facebook.com/quangtu.chuyennhanqua/

Related Articles

Responses