ĐÁNH VỠ TƯỢNG PHẬT SINH BỆNH LẠ, KỊP THỜI SỬA LỖI BỆNH TẬT TIÊU

ĐÁNH VỠ TƯỢNG PHẬT SINH BỆNH LẠ, KỊP THỜI SỬA LỖI BỆNH TẬT TIÊU

Vào cuối những năm Vũ Đức (618-626) triều đại nhà Đường, có một người tên Khương Đằng Sinh mắc một chứng bệnh rất quái lạ. Ông ta từng tới Mông Sơn để chữa trị, nhưng qua nhiều năm vẫn không thấy thuyên giảm. Sau đó phải trở về nhà, toàn thân đều mưng mủ rất đau nhức, móng tay và móng chân đều đã bị rụng đi cả.
Một buổi tối, ông ta nằm mộng thấy một tượng đá màu trắng cao khoảng một mét nói với mình: “Ngươi gắn lại tay của ta, ta sẽ chữa cho ngươi được khỏi bệnh”.
Đến sáng hôm sau, Khương Đằng Sinh chợt nhớ ra vào năm đầu những năm Vũ Đức, trong lúc đuổi chim sẻ từng vào Phật đường của một thôn cổ và xé vài trang của cuốn Kinh Duy Ma Cật rồi cột vào đầu của cây gậy để đuổi chim.
Có người trông thấy, mới khuyên bảo ông ta rằng: “Xé rách Kinh Phật như thế mắc tội lớn lắm”.
Khương Đằng Sinh nghe xong không những không hối cải mà còn mắng người kia một cách thậm tệ. Lúc đó ông ta không sợ trời, không sợ đất, dương dương tự đắc, còn chạy vào trong Phật đường đấm đá vào tượng Phật, làm cho tay phải của tượng Phật bị đứt lìa ra.
Hôm nay, ông ta trong mộng thấy tượng đá trắng như vậy thì đúng là tượng Phật ở thôn cổ dạo trước. Thế là ông tranh thủ đến trước tượng Phật quỳ lạy, thành tâm thành ý ăn năn. Ông thuê thợ đá làm lại tay mới cho tượng Phật, cũng nhờ người sao chép 40 cuốn Kinh Phật, còn làm thêm một gian tịnh xá. Cuối cùng chỉ trong vòng một năm, bệnh tình của ông ta đã khỏi. Người trong thôn đều gọi tượng Phật này là tượng Thánh, cả Phật đường và tượng Phật này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Cổ nhân thường dạy: “Trên đầu ba thước có thần linh”, “Người đang làm, Trời đang nhìn”, khinh nhờn Phật Pháp, làm chuyện xấu sẽ mang tới tai họa. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều đã người không còn tin vào nhân quả báo ứng, thậm chí còn buông lung bản thân, làm ra những việc khiến trời đất không dung thứ.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses