Danh sách đầy đủ các dự án đang chạy trên mạng Shibarium

Giao thức layer2 của mạng Shiba Inu, được gọi là Shibarium, gần đây đã được phát hành. Mặc dù việc ra mắt của nó đã gây ra nhiều cuộc tranh luận nhưng mạng này đang dần dần đạt được sức hút về mặt sử dụng. Theo nền tảng phân tích DeFi Llama cho biết Shibarium đã đảm bảo tổng giá trị tài sản bị khoá (TVL) là 1,42 triệu USD.

Đáng chú ý là mạng Shibarium hiện có 8 dự án đang chạy. Các dự án này bao gồm: “DogSwap, MARSWAP, WoofSwap, Woof Finance, Shibex, LeetSwap, BoneDex và ChocoInu”. Hầu hết các dự án này là sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Ngoài ra, các dự án đều cung cấp các chức năng bổ sung, bao gồm staking và khai thác thanh khoản.

Đây là cách chọn dự án trên Shibarium

Với sự phát triển của giải pháp layer2 Shibarium, có thể có rất nhiều dự án lừa đảo sẵn sàng lợi dụng các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, việc lựa chọn cẩn thận một dự án là rất quan trọng. Lucie, một thành viên trong cộng đồng Shiba Inu đã chia sẻ cách chọn dự án trên Shibarium trong một dòng tweet gần đây:

Nhìn vào nhóm phát triển: Các cá nhân chỉ đạo dự án sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công. Đi sâu vào chuyên môn, kinh nghiệm và vị thế của nhóm trong lĩnh vực tiền điện tử. Một nhóm có thành tích đã được xác thực sẽ tạo niềm tin vào việc thực hiện dự án.Đánh giá xương sống công nghệ: Nền tảng công nghệ của dự án củng cố chức năng của nó. Đánh giá công nghệ bao gồm khả năng sử dụng, tập trung vào khả năng mở rộng và các khía cạnh bảo mật.Hiểu tiện ích của nó: Hãy chiêm ngưỡng những đóng góp của dự án cho hệ sinh thái Shiba Inu. Đánh giá các ứng dụng trong thế giới thực của nó và cách nó nâng cao bức tranh toàn cảnh về tiền điện tử rộng hơn.Sự tham gia tích cực của cộng đồng: Một cộng đồng có tinh thần và sự gắn kết thường phản ánh độ tin cậy của dự án. Tìm kiếm một cộng đồng trực tuyến sôi động, nơi các bên liên quan thảo luận về tiến trình, truy vấn và trao đổi thông tin chi tiết.Sự minh bạch: Sự minh bạch là dấu hiệu đặc trưng của các dự án đáng tin cậy. Đảm bảo dự án truyền đạt một cách cởi mở những tiến bộ trong phát triển, những trở ngại và rủi ro tiềm ẩn.Quan hệ đối tác: Sự hợp tác mang tính xây dựng với các liên doanh đã được thành lập sẽ xác nhận độ tin cậy của dự án. Quan hệ đối tác biểu thị sự công nhận và tôn trọng của ngành.Hiểu biết về Tokenomics: Phải có sự rõ ràng về chức năng token của dự án trong hệ sinh thái của nó. Hiểu được tác động tiềm tàng đối với sự phát triển của dự án.Rà soát lộ trình phát triển: Lộ trình chi tiết phác thảo các mốc quan trọng của dự án và kế hoạch trong tương lai. Nó nhấn mạnh tầm nhìn và sự cống hiến của dự án để hiện thực hóa tham vọng của mình.Bảo mật được ưu tiên hàng đầu: Bảo mật là điều rất quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Xác nhận xem các hợp đồng thông minh của dự án đã trải qua kiểm toán bảo mật hay chưa.Đánh giá rủi ro: Xem xét các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dự án, bao gồm sự biến động của thị trường và sự phức tạp về quy định. Đánh giá rủi ro thực tế sẽ đưa ra những lựa chọn sáng suốt.Thẩm định chi tiết: Trong lĩnh vực tiền điện tử, thẩm định chi tiết đóng vai trò là biện pháp bảo vệ tối cao giúp bạn chống lại gian lận.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture