Đằng sau thành công vinh quang của ngày hôm nay là một Trương Vệ Kiện đã trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Thậm chí lĐằng sau thành công vinh quang của ngày hôm nay là một Trương Vệ Kiện đã trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Thậm chí là bị khinh thường bằng những lời lẽ cay nghiệt…

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Nn


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of