Công ty khổng lồ đã bí mật bán altcoin này

Theo thông tin được cung cấp bởi các nhà phân tích Onchain, công ty tài sản kỹ thuật số Brevan Howard Digital đang bán loại altcoin này.

Brevan Howard Digital, một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, được cho là đã tham gia vào các giao dịch bán altcoin Lido Finance (LDO).

Người ta tuyên bố rằng công ty đã gửi LDO vào các sàn giao dịch thông qua hai địa chỉ.

Địa chỉ 0x4c3, được cho là có liên kết với Brevan Howard Digital, đã gửi 3,25 triệu LDO (tổng cộng 4,95 triệu USD) vào Binance kể từ ngày 6 tháng 9 với mức giá 1,52 USD.

Mặt khác, công ty có thể đã gửi tổng cộng 6,5 triệu LDO (9,89 triệu USD) vào Binance và Coinbase Prime với mức giá 1,52 USD kể từ ngày 5 tháng 9 thông qua hai địa chỉ: 0x7d6 và 0x4c3.

Trong số 6,5 triệu LDO này, 500 nghìn LDO đã được chuyển từ hai địa chỉ sang Binance và Coinbase Prime trong 24 giờ qua với mức trung bình là 1.538 USD (tổng cộng là 769 nghìn USD).

Công ty đã tích lũy được tổng cộng 23,8 triệu LDO từ Copper, Binance và các sàn giao dịch phi tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023, với mức giá trung bình là 1,85 USD (trị giá 44,2 triệu USD).

Công ty hiện nắm giữ 8 triệu LDO (12,9 triệu USD). Điều này có nghĩa là khoản lỗ chưa thực hiện là 1,87 triệu USD.

Trước đó, các địa chỉ của công ty đã bán tổng cộng 15,8 nghìn ETH với mức giá trung bình là 2.237 USD thông qua các sàn giao dịch phi tập trung và nhiều sàn giao dịch, bao gồm OKX, Binance và Coinbase Prime, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture