CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC GIỮ GIỚI KHÔNG TÀ DÂM

🌎CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC GIỮ GIỚI KHÔNG TÀ DÂM

⚜KINH THẤT PHẬT DIỆT TỘI
Nói rằng: “Người thọ trì giới không tà dâm có năm vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị ấy có tên là Trinh Khiết, Vô Dục, Tịnh Khiết, Vô Nhiễm và Đãng Địch.”

⚜KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN
Chép: “Phật dạy Nại nữ:‘Người không tà dâm có năm điều phước lành tăng trưởng.
-Một là được nhiều người khen ngợi
-hai là không sợ quan quyền
-ba là được sống yên ổn
-bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời
năm là tu tập theo đạo thanh tịnh, chứng đắc Niết-bàn.’”

⚜KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG
Dạy rằng: “Người không tà dâm, không xâm phạm đến vợ người khác, dù sinh ra ở đâu cũng được hóa sinh từ hoa sen.”

⚜KINH LĂNG NGHIÊM
Dạy rằng: “Nếu chúng sinh trong
sáu đường luân hồi giữ tâm không tham dâm, ắt không bị lôi cuốn mãi trong tướng trạng sinh tử. [Tỳ-kheo] các ông tu tập pháp Tam-muội, vốn là để thoát ra khỏi chốn trần lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm dục thì không thể thoát ra được. Ví như hiện tại có được nhiều trí tuệ thiền định, nhưng nếu không trừ dứt tâm dâm dục ắt sẽ bị lạc vào ma đạo. Nếu như cả thân và tâm đều dứt sạch động cơ hành dâm, cho đến dứt cả ý niệm về sự đoạn trừ, may ra mới có khả năng chứng đắc quả Phật Bồ-đề.

⚜KINH ĐỀ VỊ
Dạy rằng: “Mỗi năm vào 3 tháng ăn chay,
mỗi tháng vào 6 ngày ăn chay, hoặc dưới ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cùng với các ngày bát vương,đều phải giữ gìn kiêng kỵ [không được hành dâm].”

⚜KINH THIỀN YẾU HA DỤC
Dạy rằng: “Người tu tập cầu đạo
giải thoát, trì giới tu định, phải trừ dứt sáu sự ham muốn.
-Một là ham muốn ngoại hình xinh đẹp,
-hai là ham muốn dung mạo xinh đẹp
-ba là ham muốn dáng vẻ xinh đẹp,
-bốn là ham muốn âm thanh tiếng nói dịu ngọt
-năm là ham muốn sự xúc chạm mềm mại êm ái
-sáu là ham muốn cử chỉ hành vi dịu dàng.
Nếu rơi vào những sự ham muốn như thế, nên quán tưởng sự bất tịnh, ô uế [của đối tượng].”

Trên đây có sáu phần được trích dẫn từ Kinh điển. Hai phần đầu tiên nêu những phước lành hội tụ [đến với người giữ giới không tà dâm]. Các phần thứ ba và thứ tư nói đến việc xuất ly sinh tử [nhờ giữ giới không dâm dục]. Hai phần cuối cùng nêu rõ thêm phương pháp giữ giới.

🍁Trích An Sĩ Toàn Thư Khuyên người bỏ sự tham dục Nguyên tác Hán Văn : Âm Chất Văn Quảng Nghĩa. Tác Giả :Chu An Sĩ. Việt Dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến. Hoan nghênh phổ biến chia sẽ ,A Di Đà Phật 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️
Nguồn:Diệt Tà Dâm

Related Articles

Responses