” CON ƠI ! HÃY THA THỨ CHO MẸ “

” CON ƠI ! HÃY THA THỨ CHO MẸ ”
CẦU SIÊU THAI NHI & SỰ LINH ỨNG KÌ DIỆU

Quang Tử

Có một người phụ nữ trẻ nhắn tin facebook cho tôi, cô kể rằng từ mấy năm nay, người cô bị đau nhiều chỗ nhưng khi đi khám thì không tìm ra nguyên nhân bệnh. Hai vai và gáy thường bị nhức và cảm giác như có gì đó rất nặng đè lên, lại thường xuyên bị đau đầu.
Cô thừa nhận trước kia cô đã từng phá thai một lần, đi xem vài nơi người ta nói có một vong linh em bé luôn đeo theo. Cô kể thêm rằng, thỉnh thoảng cô hay nằm mơ thấy một đứa bé nhìn cô đầy oán hận, nó thường khóc bằng một giọng đầy ai oán, trong cơn mơ ấy, hễ cô cứ lại gần đứa bé để dỗ nó thì đứa bé lại biến mất, điều đó khiến cô hết sức lo lắng và day dứt.
Tôi hỏi thăm thì biết cô tên Kim Yến, sinh năm 1986, hiện sống tại TP. HCM. Tôi khuyên cô nếu sắp xếp được thời gian thì xuống Vũng Tàu, cùng với đạo tràng chúng tôi làm lễ Sám hối- cầu siêu cho thai nhi cùng các oan gia trái chủ khác. Cô liền nhận lời.
Không lâu sau, cô xuống Vũng Tàu và cúng Sám hối oan gia với chúng tôi một buổi. Mấy hôm sau, cô quyết định xuống cúng Sám hối – cầu siêu cho thai nhi và oan gia liên tục hẳn một tuần.
Buổi tối hôm đó, sau khi sám hối với oan gia xong, cô bắt đầu thấy đau bụng, đến đêm thì cơn đau càng dữ dội, mọi người chuẩn bị định chở đi cấp cứu. Xong trước khi đi, cô nhắn tin hỏi tôi.
Tôi liền khuyên cô nên trì tụng Diệt Định Nghiệp Đà Ra Ni : “ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA” xem như thế nào. Thật kì lạ, chỉ vài phút sau, cơn đau êm dần rồi biến mất, cô vừa tụng thần chú, vừa chìm vào giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau dậy, cô cảm thấy khỏe mạnh như chưa có chuyện gì cả. Lí giải về chuyện này, tôi giải thích với cô rằng, khi sám hối với oan gia, một số vong linh oan gia ôm giữ lòng thù hận sâu nặng, họ muốn hành hạ lần cuối trước khi buông bỏ hẳn mối thù với mình để siêu thoát. Cứ tiếp kiên trì sám hối, cầu siêu cho họ, mọi chuyện sẽ êm thôi.
Cứ thế, cô kiên trì cúng sám hối- cầu siêu cho thai nhi và oan gia trái chủ, ngày 2-3 lần, liên tục một tuần.
Đến ngày thứ sáu, cô nằm mơ và lại thấy đứa bé hiện về, khác với những lần trước, nó không khóc lóc ai oán nữa, mà nó mỉm cười với cô. Cô ôm nó vào lòng trong niềm hạnh phúc…
Tỉnh dậy, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản và an lành hơn rất nhiều. Cô tin rằng, vong linh thai nhi của cô cuối cùng đã tha thứ cho cô và được siêu thoát an lành. Bệnh của cô cũng đã tiêu tan, gần như hết hẳn. Cô từ biệt chúng tôi, trở về với cuộc sống nhộn nhịp vốn có của Sài Gòn, mang theo về sự bình an trên thân thể, lẫn trong tâm hồn.

______________________________

CÁC BẠN NẾU MUỐN CẦU SIÊU CHO THAI NHI , CÓ THỂ LÀM Y THEO BÀI ĐÂY :
*Chuẩn bị : chủ lễ (cha mẹ thai nhi) sắp sẵn một mâm cơm chay, trái cây, nước, nhang, đèn, hoa tươi. Thỉnh mời thêm nhiều người cùng tụng niệm (đại chúng) càng tốt. Quỳ trước bàn thờ Phật , chí thành đọc tụng.

( Đại chúng đồng tụng )
Cúi đầu lạy Đức Như Lai
Mười phương Pháp giới không ai sánh bằng.
Pháp thân thường trụ vĩnh hằng.
Hóa thân vô lượng nhọc nhằn độ sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ! ( 3 lạy)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ! (1 lạy)
Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Đương Lai Thế Tôn Di Lặc Bồ Tát ! (1 lạy)
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! (1 lạy)

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn:
Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha. (3 lần )
Tịnh tam nghiệp chân ngôn :
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ,
bà phạ thuật độ hám (3 lần )
Phổ cúng dường chân ngôn :
Án nga nga nãng, tam bà phạ , phiệt nhật ra hồng. (3 lần )
Phổ triệu thỉnh chân ngôn:
Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga đá da. ( 3 lần)
Phá địa ngục chân ngôn :
Án già la, đế gia sa bà ha ( 3 lần )
Giải oán kết chân ngôn :
Án tam đà la, già đà , sa bà ha ( 3 lần )
Diệt định nghiệp chân ngôn:
Án bát ra mạt lân, đà nảnh, ta bà ha (3 lần)
Tịnh pháp giới chân ngôn:
Án lam toá ha (3 lần )

( Chỉ chủ lễ tụng )
Ngày hôm nay , con tên … , pháp danh ( nếu có)… sắp mâm lễ đơn sơ, của ít lòng nhiều, xin thỉnh hương linh thai nhi : … ( họ tên, ngày/năm bỏ hoặc sẩy ) về dự lễ (1 tiếng chuông)
Xin hương linh (các) con về đây, trước nhận mâm lễ mọn và sự ăn năn, sám hối chân thành của cha mẹ , sau là để nương nơi Phật lực từ bi, nương câu kinh tiếng kệ, thoát khỏi mọi đau đớn, khổ sở, siêu thăng Tịnh Độ hưởng an lạc vĩnh hằng.

*****************************
( Đại chúng đồng tụng )
Tôn Pháp, chư Bồ Tát
Thinh Văn và Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phát tâm Bồ Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Nam Mô Hương Cúng Dường Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Xin quý vị cùng trì tụng :
CHÚ DIỆT NGHIÊP CHƯỚNG
Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)
CHÚ KHAI YẾT HẦU
Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! ( 7 lần )
Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni

Na mô But Đa Da
Na Mô Đạt Ma Da
Na Mô Xăng Ga Da
Na Mô A Va Lô Ki Tê Sờ Ra Va Da.
Bô Đi xat toa da.
Ma ha xat toa da.
Ma ha ca ru ni ca da.
Tat gia tha. Ôm
Cha cờ ra
Vạc ti, chin ta ma ni
Ma ha pát ma, ru ru
Ti sờ ta , gioa la
A các soa da.
Hum phát, soa ha.
Ôm pát ma, chin ta ma ni
Gioa la hum.
Ôm va ra đa. Pat mê hum. (3 lần)

Kính lạy Đấng Đại Từ Đại Bi- Quán Thế Âm Bồ Tát, xin nương nhờ nơi công đức của Đà Ra Ni này, xin nương nhờ Phật lực vô biên gia hộ, tùy tâm biến hiện theo sở thích của hương linh , biến các phẩm vật này theo đúng như ý muốn, đầy đủ không thiếu chi.
CHÚ BIẾN THỰC
Nam Mô Sa rờ va, ta tha ga ta, A va lo ki tê. Om sam ba ra , sam ba ra hum ( 7 lần )
SÁM HỐI VƠI HƯƠNG LINH THAI NHI
( Chỉ chủ lễ tụng )

Cha mẹ thật đau đớn, day dứt khi không được đón con chào đời ,nuôi con khôn lớn để cùng cha mẹ tu đạo giải thoát, tất cả là do sự ngu muội, vô tâm của kẻ làm cha làm mẹ này, cũng là do phước duyên của cha mẹ với con không đủ.
Nay mọi sự đã đành, phải rời xa con cha mẹ chỉ còn biết thành tâm ăn năn sám hối tất cả tội lỗi, tội chướng kiếp này, hay kiếp xưa cho dù là hữu ý hay vô ý, cho dù là tư tưởng hay hành động mà cha mẹ đã tạo những ác nghiệp với con, khiến con phải chịu nhiều thống khổ, đau đớn. Cha mẹ xin thành tâm tạ tội với ( các) con. (1 lạy)
Cha mẹ nguyện con hiểu được tấm lòng của cha mẹ và nguyện con buông bỏ mọi oán thù, duyên nợ với cõi trần này, cùng cha mẹ nhiếp tâm niệm Phật, nguyện cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Bản thân con không nên luyến tiếc thân mạng để tiếp tục thọ thai vào nhà cha mẹ, hay quay lại cõi phàm này làm gì, bởi khi khi không đủ phước báu, con sẽ ra đời trong sự đau khổ, đó là điều cha mẹ thực không mong mỏi. Mong con hãy sáng suốt nhớ lời khai thị của cha mẹ mà nhiếp tâm niệm Phật nguyện sanh Cực lạc quốc.
Nay cha mẹ xin mạn phép ( thỉnh đại chúng) tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cầu cho con ( các con) được tiêu trừ nghiệp chướng, buông bỏ hiềm hận, thân tâm an lạc, tăng trưởng Bồ Đề tâm, nương nhờ Phật lực mà được siêu sinh Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khỏi mọi cảnh khổ của thế gian này.
Vậy xin (các) con, cùng đại chúng đồng thanh đọc tụng thần chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, có công năng tiêu trừ nghiệp chướng, khiến thân tâm an lạc, thư thái, xa lìa mọi sự đau khổ.

( Đại chúng đồng tụng )

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ! ( 7 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật ! (7 lần )
*******************
Nam-mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
(7 hoặc 21 lần, 49 lần)
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa. Na ma bà tát đa ,na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng,
Cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da.
Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị,
ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô,
bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ,
di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na,
Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Con nguyện hồi hướng công đức trì tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này đến (các) hương linh thai nhi của con tên :…, nguyện nhờ công đức này, (các) hương linh ấy được tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm được an lạc, lòng tin kính Tam Bảo tăng trưởng vô tận, buông bỏ mọi chấp trước, dốc lòng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.
**********************

Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dạy trong kinh rằng, từ thế giới này hướng về phương tây quá mười vạn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, mà cõi ấy có đức Phật hiệu là A-Di-Đà-Phật và nay ngài đang thuyết pháp tại đó.
Cõi thế giới ấy đủ mọi sự đẹp đẽ, lộng lẫy, y phục , ẩm thực ăn uống thượng diệu, vô cùng sung sướng, vui thích, không hề có các thứ đau khổ như đói khát, bệnh hoạn, thương tật, hận thù…Người được sinh về Cực Lạc rồi tuổi thọ vô lượng, nương nơi Phật lực, thẳng tiến tu hành cho đến khi đạt đến Đại Niết Bàn, chứng được Thánh quả.
Người muốn được sinh về thế giới ấy chỉ cần đem hết lòng thành, không ngừng trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật !” và nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi mãn kiếp người, Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật sẽ hóa thân đón về thế giới của Ngài.
Cha mẹ là người trần mắt thịt, dương số chưa tận, chưa thể nhìn thấy Phật A Di Đà, nhưng (các) con là thân siêu hình, chỉ cần chân thành trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và xin nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc, (các) con sẽ thấy ngay Phật A Di Đà phóng quang đến tiếp độ.
Vậy nay xin (các) con cùng đại chúng dốc hết lòng thành, xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và phát nguyện Vãng Sinh:
“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!
Chúng con xin đem hết căn lành, dốc lòng niệm Phật, nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà ! Xin Phật từ bi phóng quang tiếp dẫn !” (1 lạy)
BÀI TÁN LỄ CẦU VÃNG SINH
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 1 tiếng chuông )

Nam Mô A Di Đà Phật ! ( ít nhất 108 câu)

CHÚ VÃNG SINH
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Con nguyện hồi hướng công đức này, xin cho các hương linh thai nhi của con mau tiêu trừ nghiệp chướng, đều được sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nhanh chóng viên thành Đạo Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo ! ( 3 lần )
TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo,
phát Vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng,
trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại-chúng,
nhất thiết vô ngại.

Related Articles

Responses