CÓ CHI ĐÂU MÀ BUỒN REMIX | PHÁT HUY T4 X DJ TRANG MOON | Có chi đâu mà buồn chẳng phải trước đây…

video
play-sharp-fill
Đừng đau đớn khi rời nhau Đừng Để Nước Mắt Trên Mi rơi xuống đêm sầu trách lòng khi ta phải buông câu nói chia lìa còn thương nhau thêm mà Cớ sao như vậy Liệu mà anh mong ước kỷ niệm không chung đường là mai đây đây sẽ có một người hạnh phúc

Dịu thì sao cay đắng hơn chút nước mắt trong lòng Cầu Mong Em sợ lắm [âm nhạc] về đâu mà buồn cha bằng vai Trước đây mình cũng chỉ là là người rực rỡ quay lại ngày chưa bắt đầu yêu thương mãi cũng dừng lại phải giải thoát cho cả

Để ngày sau đó anh và em đừng yêu nhau chẳng có chi phải buồn rồi em cũng sẽ phải quên anh [âm nhạc] cũng không còn gì thương nhớ nơi đời an lối cho nhau để không còn tiếng thương gì anh và em vốn dĩ đã không là của nhau

Có chi đâu mà buồn có chia đâu mà [âm nhạc] có có có có có có chi đâu mà buồn chẳng phải Trước đây mình cũng chỉ là là người dưng sợ quay lại ngày chưa bắt đầu yêu thương mãi cũng dừng lại phải giải thoát cho cả

Để ngày sau đó anh và em đừng yêu nhau chẳng có chi phải buồn rồi em cũng sẽ phải quên anh [âm nhạc] cũng không còn gì thương nhớ nơi lời anh nói cho nhau để không còn tiếng thương gì anh và em buồn gì đã không là của nhau [âm nhạc]

[âm nhạc]

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture