CHUYỆN LUÂN HỒI CỦA LA HỒNG TIÊN.

CHUYỆN LUÂN HỒI CỦA LA HỒNG TIÊN.

Trào Minh, Niệm Am thiền sư tên tục là La Hồng Tiên, người tỉnh Giang Tây, mới sinh được 2 tháng thì cha bất hạnh qua đời, do mẹ ngậm cay nuốt đắng nuôi nấng nên người. Hồng Tiên rất mẫn tuệ, sách chỉ đọc qua một lần là nhớ. Năm 20 tuổi thi trúng trạng nguyên, áo gấm về làng. Tuy còn trẻ đã làm quan to, nhưng ông không khoe khoang, kiêu ngạo; làm việc rất cẩn thận, liêm chánh. Lại nhân từ nhỏ cùng Phật có duyên ưa đọc kinh Phật nên thường nói :

– Phú quý ở nhân gian như sương ban mai; công danh như bọt nước !

Một hôm ông đọc bài Quy khứ lai từ của Đào Uyên Minh cảm khái làm mộ t bài th ơ đại ý:

Cả ngày bận rộn biết lúc nào ngưng?
Chẳng bằng về hưu mặc áo vải, ăn cơm rau mà nhàn nhã.
Chuyện đời như điện chớp, luân hồi như mây bay,
Sống ngày nay chẳng biết ngày mai,
Huống chi làm quan gập nhiều nguy hiểm,
Gần vua như gần cọp, lúc nào cũng lo lắng thắc thỏm.
Một nhà no bụng thì trăm nhà oán than,
Nửa đời công danh thì trăm đời oan uổng.

đó, ông từ quan về quê, canh tác để mưu sinh, tiêu dao tự tại. Con ông lúc đó đã 10 tuổ i. Ông rất yêu con, dậy dỗ mong nó nên người. Một hôm để khảo nghiệm xem có thông minh không, ông hỏi:

– Thiên (trời) đối với gì ?
Con hãy còn nhỏ không đáp được, bà mẹ đứng bên muốn giúp con, bèn chỉ xuống đất (địa). Thằng nhỏ nhìn xuống thấy có bãi cứt gà, bèn đáp :
– Kê phẩn.
La trạng nguyên thấy con ngu xuẩn, thất vọng. Lại hỏi :
– Phụ (bố) đối với gì ?

Bà mẹ chỉ vào ngực mình để gà cho con.
-Phụ đối với nhũ.
-Thật là oan gia ! Cho mày đọc sách có ích gì?
Thất vọng với đứa con, ông lặng lẽ lên cổ sơn tự xuất gia. La trạng nguyên xuất gia rồi lấy pháp danh là Niệm Am; cả ngày ở trong bếp làm khổ hạnh tăng. Hàng ngày làm tạp dịch, lúc rảnh thì tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ Phật. Nh ư thế trải 13 năm không ai biết ông là trạng nguyên.
Ít lâu sau khi ông xuất gia, ông nghĩ mình bỏ đi mà không lời từ giã, bèn viết thư bảo cho vợ biết mình đã đi tu đừng chờ đợi, tìm kiếm làm gì. Phu nhân nhận được thư, không oán hận gì, ở nhà thờ Phật, hết lòng dạy con. Đứa con 13 năm sau cũng thi đỗ trạng nguyên. Phu nhân muốn báo tin con đỗ cho chồng hay nhưng không biết ông ở đâu. Hồng Tiên cũng nghe tin con đỗ trạng nguyên, bèn xuống núi về nhà thăm. Về đến nhà, đứng trước cổng. Gia nhân thấy một ông sư đứng trước cửa, nghĩ là đến hóa duyên bèn vào trình phu nhân rồi ra bảo ông :

– Phu nhân từ bi xin hóa duyên 1 đấu gạo.
– Ta không muốn gạo, chỉ cần gập chủ nhân. Người nhà vào trình phu nhân, rồi bảo :
– Phu nhân xin cúng dường thêm 1 quan.

Ông lại lắc đầu, xin giấy bút viết 1 bài thơ bảo trình cho chủ nhân.
Đấu gạo, ngàn tiền ta chẳng thâu
Mười ba năm đâu có lâu !
Con cháu tự có phúc con cháu
Chẳng vì con cháu mà làm trâu.
Sau đó bỏ đi. Phu nhân đọc thư vội chạy ra ngoài thì không thấy đâu nữa; sai người đi tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau nhiều phen dò hỏi mới biết ông từ Cổ sơn tự, Phúc Châu tới. Do đó, phu nhân sai con đến Phúc Châu tìm cha. Mỗi khi gập tăng nhân đều tặng một đôi dép vì La Hồng Tiên có nốt ruồi ở chân có thể nhận ra được. Cuối cùng tìm ra được La Hồng Tiên ở Dõng Tuyền Tự, cầu xin khổ sở mới mời được ông về nhà phụng dưỡng.
Ông không bị ăn ngon, mặc đẹp mê hoặc, mà còn cảm thấy chán ghét.
Một hôm nọ bảo con :

– Ta ở Cổ sơn tự đánh vỡ 7 cái bát. Theo lệ thì cứ đánh vỡ 1 cái phải bồi thường 10 cái. Ta còn thiếu chưa trả, ngươi có thể trả hộ ta không ?
– Dạ được !
Người con sai người chở 1 thuyền bát hảo hạng đến trả cho chùa. Ông ở nhà nửa năm, một ngày coi dài như một năm. Đợi lúc con vắng nhà bèn bỏ đi, không trở lại chốn cũ, sợ con tìm ra, bèn tới Phúc Kiến, tu học với Long quốc sư, cuối cùng chứng ngộ.
*************************
Theo tục truyền, cha của La Hồng Tiên đến 50 tuổi vẫn chưa có con. Một hôm nhân đến chùa ăn chay để cầu sinh con; găp một ông tăng bệnh, bèn tặng tiền thuốc men để chữa trị. Ông tăng đó cảm ơn nên đầu thai để trả ơn. Khi vợ lâm bồn, ông thấy một ông tăng đi vào phòng. Ông hét lên ngăn lại, khi mở cửa vào thì nghe tiếng trẻ khóc oa oa, còn ông tăng thì chẳ ng thấy đâu. Ông lấy làm lạ, cho người đi hỏi thăm tin tức mới biết ông tăng bệnh đã qua đời.

Nguồn:Nhân Quả

Related Articles

Responses