Chủ tịch Công ty khai thác cho biết ông rất lạc quan về Bitcoin

Kent Halliburton, Chủ tịch Công ty khai thác Bitcoin Sazmining, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông rất lạc quan về Bitcoin.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kent Halliburton, Chủ tịch Công ty khai thác Bitcoin Sazmining, bày tỏ sự lạc quan về tác động của các quy định tài chính đối với việc áp dụng Bitcoin.

Halliburton tin rằng những quy tắc này, cho phép các công ty báo cáo tài sản tiền điện tử theo giá trị thị trường hợp lý, sẽ cực kỳ tích cực trong việc đa dạng hóa việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Halliburton nhấn mạnh rằng vào năm 2021, Michael Saylor đã tổ chức một hội nghị chuyên đề dành cho các lãnh đạo công ty quan tâm đến việc bổ sung Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của họ.

Tỷ lệ tham gia đông đảo vào hội nghị cho thấy sự quan tâm của các tổ chức rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, rõ ràng là các quy định tài chính hiện hành là một rào cản đáng kể cho việc áp dụng.

Các quy tắc, vừa được phê duyệt bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính Hoa Kỳ, sẽ được công bố chính thức vào cuối năm 2023 và triển khai vào năm 2025.

Mặc dù quy tắc tài chính mới không giải quyết được mối lo ngại về sự biến động giá của Bitcoin nhưng nó cho phép các công ty phản ánh cả biến động giá lên và xuống.

Với những quy định tài chính này, Halliburton tin rằng các công ty hiện có động lực tđể nắm giữ Bitcoin với tư cách cá nhân.

Halliburton dự đoán rằng các công ty sẽ chuyển một số tài sản của họ sang Bitcoin, tương tự như những gì các cá nhân làm.

Tuy nhiên, thời điểm các công ty điều chỉnh chiến lược của mình sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá của Bitcoin. Nếu các công ty cảm nhận được một đợt tăng giá sắp xảy ra, họ có thể tích cực hơn trong việc mua bitcoin trước khi các quy định có hiệu lực vào năm 2025.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture