CHỚ KHINH VIỆC ÁC NHỎ, LỖ NHỎ SẼ ĐẮM THUYỀN

CHỚ KHINH VIỆC ÁC NHỎ, LỖ NHỎ SẼ ĐẮM THUYỀN

(Trích Nhân quả báo ứng, những điều mắt thấy tai nghe- Tịnh Tùng )
Sưu tầm : Kem Nguyen

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên viết: “Hoạ phúc vô môn, duy nhân tự chiêu; thiện ác chi báo, như ảnh tuỳ hình.” Nghĩa là: Hoạ hay là phúc, do người tự tạo; quả báo thiện ác, như bóng theo hình.

Chú của tôi nguyên là người nông dân chất phác, tay lấm chân bùn, lúc bình thường rất ít tạo nghiệp ác, nhưng cũng rất ít làm việc thiện, lúc về già ông cùng với bạn bè rủ nhau ra bờ sông giăng lưới, chờ khi thuỷ triều xuống, cùng nhau nâng cao lưới lên, chụm đầu lại để bắt cá, có khi bắt không được thì dùng thuốc độc để thuốc, trong thôn có người bắt cá làm kế mưu sinh, nhưng cũng có người lấy việc bắt cá làm thú vui, cho nên không có ai khuyên răn ai cả.

Ngày qua tháng lại, chẳng mấy chốc từ ngày ông cùng bạn bắt cá đã được mấy năm. Một buổi tối nọ, trước khi đi sâu vào giấc ngủ ông nghe văng vẳng tiếng người cầm xiềng xích kéo xoàn xoạt ở phòng bên cạnh, đêm đầu tiên ông ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng hiện tượng này xảy ra liên tiếp mấy đêm như vậy, ông mới hỏi người nhà có nghe tiếng gì không, người nhà đáp: “Có gì đâu? Chắc ông già nên nặng tai nghe nhầm đấy thôi!”
Ông rất khó hiểu, rõ ràng ông có nghe tiếng mà tại sao người nhà nói là không nghe? Mấy ngày sau, vì xích mích nhỏ, ông đã cãi lộn với vợ con, một chút thiếu suy nghĩ, thừa lúc nhà không có ai, ông uống thuốc trừ sâu để tự sát.
Nhìn thấy tướng ông chết rất đáng sợ, khi người nhà phát hiện ra thì ông đã bị thối rửa rồi. Trong kinh Nhân Quả ghi: “Người chết vì thuốc độc là do nhân gì? Do người này ngăn sông cùng dùng thuốc để bắt cá.” Chính là chuyện này vậy! Nếu ngăn sông cùng dùng thuốc độc, thuốc nổ, rà điện để bắt cá, thì tất cả cá lớn, nhỏ đều bị chết, loại sát sinh này nghiệp rất nặng, vả lại nhà nước cũng cấm loại hình đánh bắt như thế này, thế mà có không ít người vẫn ngang nhiên đánh bắt, không nể nang ai cả, coi trời bằng vung.
Qua câu chuyện có thật này, tôi hy vọng những người thích bắt cá, dù bắt với mục đích gì, với phương tiện gì, nên lấy đây làm tấm gương, chớ để một lỗ rò nhỏ mà làm đắm thuyền, nỗ lực tu nhân tích đức, sửa đổi lỗi lầm, coi việc thiện là việc phải làm thường nhật.

Nguồn: chuyện nhân quả

Related Articles

Responses