CHA BÁN THỊT GÀ – CON BỆNH CHỮA MÃI KHÔNG KHỎI.

CHA BÁN THỊT GÀ – CON BỆNH CHỮA MÃI KHÔNG KHỎI.
(Trích “Nhân Quả Báo Ứng Những Điều Mắt Thấy Tai Nghe” – Cư sĩ: Tịnh Tùng).

Trước kia, ở thành phố Cao Hùng có một tiệm bán thịt gà. Bấy giờ tiệm này làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày đều giết không biết bao nhiêu gà, tiền lời kiếm được mỗi ngày bằng người bình thường làm nửa tháng, hơn 10 năm như vậy, ông trở thành một trong những người giàu có nhất thành phố Cao Hùng. Tuy giàu có, của cải dư dả nhưng hai đứa con của ông từ khi mới sinh ra thân thể đã ốm yếu, bệnh tật liên miên.

Đúng lúc ông làm ăn phát đạt nhất, cũng là lúc bệnh tình hai đứa con cũng tăng đột ngột. Ông mời hết các bác sĩ đông tây y, qua đủ các bệnh viện, nhưng tất cả họ đều lắc đầu. Các con ông vẫn vật vã trong cơn đau bệnh. Sau đó ông đến cầu thần miếu, thần giáng xuống, nhập vào một người, nói:
“Nhà người sát sinh quá nhiều, cho nên bây giờ oan hồn các con vật bị người giết chúng vây quanh đòi mạng con ngươi, nếu người muốn con mình hết bệnh thì chỉ có tu giới không sát sinh, mặt khác còn nỗ lực phóng sinh, bố thí, cùng tất cả các việc thiện khác, rồi đem công đức đó hồi hướng cho các con ngươi, thì chúng mới có khả năng hết bệnh.”

Từ đó về sau ông tu giới không sát sinh, bỏ nghề bán gà, làm tất cả mọi việc thiện và còn phóng sinh rất nhiều, quả nhiên chẳng bao lâu hai đứa con của ông được khỏe mạnh.

Qua đây chúng ta thấy, ông chủ tiệm bán thịt gà, vì thấy bệnh tình hai cục vàng của mình ngày càng nghiêm trọng, như chỉ mành treo chuông, nên ông mới lo sửa đổi, nếu ông không bỏ nghề, không ăn chay, phóng sanh, chắc chắn hai cục vàng của ông đã trở thành hai cục đất rồi. Vì tương lai của con cháu, chúng ta cũng nên giảm bớt việc sát sinh, tu hạnh phóng sinh, tập ăn chay, niệm Phật, bố thí.
(Nguồn: Nhanqua.com.vn).

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

Related Articles

Responses