CẦU SIÊU – AI CẦU MỚI LINH ?

CẦU SIÊU – AI CẦU MỚI LINH ?

Tôi ( Quả Khanh ) xin kể tiếp câu chuyện về bác sĩ Hoàng (vai chính trong bài “Thân phụ cầu siêu độ” nơi quyển “Báo ứng hiện đời tập 1-2”) ông mắc bệnh rất lạ, khi trời vừa tối là hai mắt ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghê gì, mà còn tay đấm, chân đá… Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường.
Sau nhờ HT Diệu Pháp khai thị, ông biết được nguyên nhân là do linh hồn cha của ông ” dựa” vào, vì muốn con làm lễ cầu siêu cho mà không biết cách nào thông báo, đành phải dùng hạ sách này. Nhờ các vị chân tu cầu siêu xong cho cha, bệnh ông liền khỏi hẳn. Từ đó, ông phát tâm trì giới ăn chay, vợ chồng đồng tu tại gia hết sức tinh tấn. Sau đó một thời gian, cả hai đắc được Thiên nhãn, Thiên nhĩ thông (thấy được thế giới vô hình)

Năm đó vào tiết Thanh minh, họ về quê tảo mộ cha mẹ, còn chưa đi tới phần mộ thì bỗng thấy có rất nhiều vong hồn hương thân quyến thuộc từ trong mộ bay ra, quỳ trước hai vợ chồng họ dập đầu lễ bái, lớn tiếng van cầu :”Xin Bồ Tát cứu độ”…

Thế là sau khi họ lễ bái trước mộ cha mẹ xong, thi cùng ngồi xếp bằng trên đất, cùng nhau tụng 21 biến Chú Đại Bi hồi hướng để cầu siêu độ cho vong linh cha mẹ và hương thân.
Nhưng tụng mới tới biến thứ ba đã thấy có rất nhiều người lễ tạ chào họ để đi đầu thai. Tụng xong biến thứ bảy thì những vong nhân hiện hữu thảy đều lễ tạ đi đầu thai hết…

Vợ chồng bác sĩ Hoàng từ lúc gặp tôi và Quả Lâm thì ngay hôm sau đã bắt đầu bỏ mặn ăn chay, dứt ác tu thiện, họ là người tu hành lợi căn. Qua chuyện của họ đủ thấy ngài Chí Công giảng:”Ai tu hành thanh tịnh ắt có thể siêu độ vong linh”lời này hoàn toàn là thật không dối!
Xin trích một đoạn ghi trong bài “Chí Công Thiền Sư Nhân Quả Văn”:
“ Vua Lương Võ Đế hỏi: Người thế gian chết rồi, cầu xin Tăng xuất gia siêu độ cho, nhưng chẳng biết có siêu độ được không?
Hòa thượng Chí Công ( người soạn ra Lương Hoàng Sám) đáp:
– Như Hoàng đế siêu độ nương nương Hy Thị cùng những người đã mất, nếu đủ nhân duyên, tất cần thỉnh chư Tăng, Ni có giới hạnh thanh tịnh…lễ sám, tụng kinh, siêu độ cho… Nếu được vậy ( thì đừng nói là một vong, mà mười hay trăm)…đều có thể siêu! Chuyện lập Đàn tràng tổ chức lễ sám đương nhiên là tốt, nếu có được bậc “Tăng đạo” giới hạnh thanh tịnh thực hiện, thì chỉ cần họ thắp hương nguyện cho một tiếng, thì nương thiện lực đó, người mất sẽ được siêu độ. Đối với người chết và quyến thuộc còn sống ở nhân gian cũng đều thọ ích.

Hòa thượng Chí Công lại nói tiếp:
– Hiện nay đa số người thế gian chẳng hiểu nhân quả, nên mới mê lầm thỉnh hạng người : bề ngoài mang hình tướng xuất gia nhưng lại ăn thịt, uống rượu đến… gõ chuông gióng trống rùm beng làm lễ siêu độ. Những “thầy” này hoàn toàn không chú trọng đến lễ sám, mà chỉ cố làm cho náo nhiệt, ầm ỹ… Họ chẳng hề khuyên người ăn chay giữ giới, ngược lại còn xúi gia chủ sát sinh cúng tế… bọn họ chỉ toàn ăn mặn,hút thuốc, uống rượu… như thế chỉ có làm nhơ danh Phật pháp, không những bản thân chẳng thể siêu độ được ai, mà còn khiến người chết tăng thêm tội…
Loại tăng như thế này, bản thận họ còn phải xuống địa ngục, thì làm sao có khả năng siêu độ cho người mất?…

Lời xưa nói: “Muốn độ tha nhân, trước phải độ được mình.” Nếu bản thân chẳng thể thoát ra biển khổ, thì mong gì cứu được ai? Đừng nói số nhiều, chỉ một người thôi họ cũng không độ nổi!

Võ Đế lại hỏi:
– Đã là tu sĩ nhưng ở chốn Phật môn lại sát sinh, ăn thịt, uống rượu, hủy báng chánh pháp, phản bội Phật gia, làm toàn điều ác tệ ngược ngạo, thì kết quả sẽ như thế nào?

Ngài Chí Công đáp:
– Có thể giải thích như thế này: Ban sơ khi Phật thành đạo, có nhiều yêu ma tật đố tìm đến quấy phá Ngài nhưng bị thất bại, nên chúng ôm hận, phát lời thề rằng:
“Vào thời mạt pháp, sẽ trà trộn vào Phật môn để mê hoặc, dụ dỗ người”… Khi đó bọn chúng sẽ tung ra tà thuyết :”Không cần giữ giới chỉ cần tâm tốt là đủ thoát ly tam giới”. Những loại “ma giả đồ đệ Phật” này sẽ: mặc tình giết hại, hầm, nấu…hưởng dụng, thuờng cùng tục nhân ăn thịt uống rượu, thụ hưởng khoái lạc…
Thậm chí chúng thường làm ô uế chốn già lam thanh tịnh, nhưng miệng luôn xưng minh là đệ tử Phật! Tôi gọi những hạng này là:” Kẻ tục đầu trọc”, cũng có thể gọi họ là:”Quyến thuộc của ma!”, vì họ toàn làm bại hoại Phật môn! Sau khi chết rồi sẽ vào địa nguc A Tỳ, thọ khổ không kể xiết.

Lương Võ Đế lại hỏi:
– Có nhưng người tuy xuất gia từ nhỏ, nhưng chẳng ưa tu, ngược lại còn khởi tâm tà ác, lén trộm tiền tài nơi Phật môn để hoàn tục, cưới vợ tiêu xài…tương lai họ sẽ như thế nào?

Ngài Chí Công đáp:
– Hạng này làm thế vì thiện căn mỏng bạc, tội nghiệt sâu dày. Do chẳng tin xuất gia là giải thoát, chẳng biết sám hối là pháp an lạc. Những người này vốn từ cõi súc sinh tới, mới chuyển sinh làm người nơi nhân gian”…

***********************
Tôi (Quả Khanh) không thể ghi hết trọn bài “Nhân Quả Văn” của ngài Chí Công vào đây, nếu độc giả muốn xem , xin hãy tự thỉnh đọc và nghiên cứu cho kỹ). Mong rằng những tu sĩ có “giới hạnh không thanh tịnh” hãy mau tỉnh ngộ hồi đầu, chỉ cần quý vị thành tâm sám hối, ắt sẽ thoát khỏi lưới ma, biến đạo tràng tà thành thanh tịnh.
Nếu biết sám hối tất cả những tội mình đã làm, thệ cải tà quy chánh, ắt có thể miễn trừ vô lượng tội khổ trong tương lai.

(Trích “Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám 2 – Quả Khanh. ND Hạnh Đoan)
____________________________

Phật Pháp vi diệu nhưng rộng lớn quá, khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hoặc bạn đã tìm hiểu nhiều xong vẫn còn cảm thấy chưa nắm được những điểm mấu chốt để áp dụng là những điểm nào ?

Chính vì vậy, Quang Tử đã tóm gọn lại những bài viết mang tính then chốt, chứa đựng những giáo lý mang tính ứng dụng thực tế cao, được nhiều người quan tâm trong thời đại này, mà bất cứ người nào cũng cần nắm rõ, làm hành trang căn bản, để ứng dụng hóa giải mọi khổ đau của cuộc đời.

21 bài viết và video trong fanpage Facebook này, 21 chủ đề khác nhau, tuy chẳng là gì so với biển học mênh mông của Đạo Phật, xong hi vọng sẽ giúp bạn thỏa mãn khao khát tìm hiểu, nắm vững yếu chỉ then chốt. Hãy bấm vào link bên dưới và lần lượt khám phá từng bải viết.

21 BÀI HỌC THEN CHỐT
https://www.facebook.com/21-B%C3%A0i-H%E1%BB%8Dc-Then-Ch%E1%BB%91t-100788571857467

Related Articles

Responses