Halloween: Ngày lễ các Thánh hay lễ hội ma? Trang phục ma quái có tác hại gì không?

Nghe thêm: Radio Văn Hóa Nguồn gốc Halloween Nói một cách chính xác, Halloween mà mọi người vui chơi hiện nay chính là đêm trước ngày lễ Halloween, tức là vào đêm 31 tháng 10, và Halloween thực sự là vào ngày 1 tháng 11. Theo ghi chép về nguồn gốc của Halloween, nó bắt... Read more

Hide picture