Cố gắng thay đổi! Bạn sẽ có nhiều hơn quyền làm chủ cuộc sống của mình

Chú thích ảnh: Bất cứ khi nào bạn nghĩ vấn đề là của người khác thì ý tưởng đó đã có vấn đề. (123RF) Có nhiều người người luôn đặt ra câu hỏi như thế này: "Ông Covey, những nguyên tắc mà ông đề cập đều rất hay. Tôi tin rằng chúng có giá trị... Read more

Hide picture