CÁNH TAY ĐAU NHỨC

CÁNH TAY ĐAU NHỨC

Có một anh nọ khoảng hai mươi mấy tuổi, vô duyên vô cớ cánh tay phải bị đau nhức nên tới tìm tôi.
“Tay anh vì sao đau như thế?”… Tôi vừa mới khởi niệm thắc mắc, lập tức đã nhận ra: Anh này có tật hay chôm chỉa, móc túi trộm đồ người.
Thế là tôi hỏi:
– Anh có lấy đồ người làm của mình (móc túi, chôm chỉa tài vật của người) chăng?
Mặt anh ta đỏ lên nhưng vẫn ráng đáp:
– Sao tôi có thể… làm như vậy chứ?
Tôi bảo:
– Nếu anh không nhớ được thì tôi đành chịu, vì không thể giúp anh. Anh hỏi:
– Nếu như tôi có… phạm… lỗi này… thì phải làm sao?
Tôi bảo:
– Hãy đem những tiền bạc anh trộm lấy của người, tính thêm cả lãi vào để bồi hoàn (bằng cách đem đến hiến tặng Viện dưỡng lão hay cô nhi), nhớ khi làm đừng lưu danh tính mình thì tay anh có hy vọng lành.
Sau đó quả nhiên tay phải anh được lành, anh đến cảm tạ tôi và thưa:
– Từ rày tôi nguyện không dám làm các việc xấu nữa. Rồi anh hỏi tôi:
– Vì sao ngài biết tôi làm những việc xấu này vậy? Tôi nói:
– Thì cũng giống như nhân gian, trên trời cũng có rất nhiều “thiên thần tuần cảnh” chuyên trông coi việc thiện ác của thế gian và ghi lại tỉ mỉ tất cả hành vi thiện ác của chúng sinh vào trong sổ nghiệp (họ lưu trữ cũng giống như máy tính sao lưu vậy). Cho nên lúc anh hỏi tôi nguyên nhân bệnh kia, thì tuần cảnh liền đem những việc xấu anh đã làm (được thu hình) chiếu ra hết cho tôi xem.
Anh chàng này hiện nay học Phật rất tinh tấn, bỏ hẳn thói xấu kia. Anh còn chí thành lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa vạn bái, giờ đã là tiểu sư đệ của tôi.

Nguồn: Nhân Quả

Related Articles

Responses