Các biểu hiện thế gian của phước báu:

Các biểu hiện thế gian của phước báu:
* Tái sinh trong gia đình có đức tin nhân quả, biết sống an hòa,
* Ngoại hình cân đối, dung nhan tươi nhuận, không bị lẫn trược khí, hung khí, dâm khí.
* Giọng nói ôn hòa sảng khoái trong trẻo, nghe rõ từng từ, âm lượng đủ nghe, tốc độ vừa phải, không nói nhanh nói lắp, không cao vút hay the thé, không nuốt âm, không lúc trong lúc đục.
* Sống khiêm cung, tránh sự diêm dúa xa hoa, biết tiết kiệm phúc báu được người, trời quý trọng.
* Cảm ngộ nhân sinh, mang lại lợi ích may mắn cho tha nhân.
* Ốm đau vặt vãnh nhanh qua khỏi.
* Làm con cháu hiếu nghĩa trong gia đình, lại sinh con cháu hiếu thuận.
* Vợ chồng chung thủy.
* Khi gặp khó khăn có quý nhân xuất hiện giúp đỡ.
* Làm việc gì cũng bền chí.
* Đại nạn cộng nghiệp không chung phần.

Trong các biểu hiện thế gian của phúc báu không có biểu hiện nào về phô trương tài sản.

📎 Trích bản chép năm 1981 lời dạy của cố Hòa thượng T.V.T tại chùa Cả, Hà Tây.

Nguồn: Liên Hương Lena

Related Articles

Responses