Cá voi Ethereum không hoạt động thức tỉnh, gửi 10 triệu USD vào Binance

Một con cá voi Ethereum đã không hoạt động trong hai năm gần đây đã thức tỉnh và gửi số ETH trị giá hơn 10 triệu đô la vào sàn giao dịch Binance.

Ví cá voi, đã không hoạt động kể từ tháng 8 năm 2021, đã chuyển 6.087 ETH trị giá 10,4 triệu USD sang Binance vài giờ trước. Số tiền đã không hoạt động trong ví kể từ tháng 8 năm 2021.

Sau khi chuyển khoản, ví của cá voi Ethereum có số dư còn lại là 6.000 ETH, trị giá hơn 10 triệu USD. Điều này có nghĩa là cá voi có tổng số dư ETH trị giá hơn 20 triệu USD trước khi gửi tiền tới Binance.

lookonchain

Chuyển động lớn của cá voi Ethereum diễn ra vào tháng 8 năm 2021

Giao dịch lớn cuối cùng xảy ra là vào ngày 11 tháng 8 năm 2021, liên quan đến việc chuyển 2.913 Ether sang ví.

Mặc dù vẫn chưa rõ động cơ đằng sau việc chuyển tiền của con cá voi nhưng không có hoạt động nào được quan sát trên Binance về các giao dịch được thực hiện. Điều này có nghĩa là cá voi có thể đã gửi 6.000 ETH như một động thái chuẩn bị để chuẩn bị sẵn tiền trên sàn giao dịch cho các giao dịch hoặc rút tiền trong tương lai.

Trong một số trường hợp trước đây, những người nắm giữ tiền điện tử lớn chuyển tiền không hoạt động sang các sàn giao dịch trước những động thái lớn của thị trường. Tuy nhiên, cá voi thường có nhiều lý do để di chuyển tài sản đi khắp nơi.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture