Bộ VHTTDL sẽ xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng

Cụ thể, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị phải có chế tài xử lý cũng như quản lý thuế với các quảng cáo đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc những quảng cáo do nghệ sĩ thực hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng.

Trong công văn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu khi quảng cáo, tham gia thực hiện quảng cáo thực phẩm (trong đó có thực phẩm chức năng), các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo cũng như các hành vi bị cấm trong quảng cáo, phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo…

Bộ VHTTDL sẽ xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng - Ảnh 1.

Quảng cáo thực phẩm chức năng thổi phồng tràn lan trên mạng.

Luật Quảng cáo hiện hành có khái niệm về người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, do đó khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

“Tuy nhiên, để xác định cụ thể trách nhiệm của nghệ sĩ khi tham gia quảng cáo, cần phải căn cứ vào từng trường hợp, mối quan hệ giữa người chuyển tải sản phẩm quảng cáo với người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (tự thực hiện hoặc được thuê), từ đó áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật”, công văn trả lời kiến nghị cử tri nêu rõ.

Bộ VHTTDL sẽ xử phạt nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ cần trải nghiệm sản phẩm trước khi quảng cáo.

Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Sau khi tổng kết, lấy ý kiến, Bộ VHTTDL đã đề xuất đưa quy định về “người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng” (trong đó có nghệ sĩ) vào nội dung dự kiến của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo.

Việc này nhằm tạo hành lang pháp lý quản lý chặt chẽ hơn đối với chủ thể này khi tham gia hoạt động quảng cáo, phát huy lợi thế về sức ảnh hưởng tích cực đồng thời và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến xã hội.

Về nội dung liên quan đến quản lý thuế, Bộ VHTTDL cho biết khi thực hiện quảng cáo, các tổ chức, cá nhân tham gia phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cũng trong công văn của cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ VHTTDL quan tâm, xây dựng nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc gần khu công nghiệp để công nhân lao động có điều kiện được sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể thao.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng VHTTDL cho biết thời gian qua Bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 24/6/2021 của Thủ tướng về đảm bảo việc làm bền vững nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Bộ VHTTDL và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture