“Bình thường thì chẳng thắp hương

“Bình thường thì chẳng thắp hương
Cùng đường mới nghĩ tìm nương Phật đài.
Nhân quả nào có lệch sai
Nghiệp gieo giờ chịu, bi ai cũng đành… Trách ai thủa ấy ngạnh ương
Kinh hay chẳng đọc, chỉ đường chẳng theo
Nghiệp quật nay lúc ngặt nghèo
Thôi thì chấp nhận, đúng theo lẽ thường…”
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏🙏🙏

Related Articles

Responses