Béo thì làm đéo sao đâu nhỉ mà cứ phải chọc ngoáy hl thế ???,,,,, béo hay gầy cũng đéo ảnh hưởng đến các vòng quay của tBéo thì làm đéo sao đâu nhỉ mà cứ phải chọc ngoáy hl thế ???,,,,, béo hay gầy cũng đéo ảnh hưởng đến các vòng quay của trái đất!!,,,, khủng long tuyệt chủng cũng đéo phải do bọn béo hay bọn gầy,,,, sao cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên thế nhở,,,,, cái quan trọng là bạn đẹp!,,,, béo mà đẹp thì vẫn đẹp và gầy mà đẹp thì cũng vấn đẹp ok ???,,,, ờ nhưng mà suy cho cùng thì gầy thì vẫn đẹp hơn là béo 🙂


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of