Bạn thân mến, để ứng dụng Phật Pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, bí quyết của Quang Tử đơn giản chỉ gói gọ

Bạn thân mến, để ứng dụng Phật Pháp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, bí quyết của Quang Tử đơn giản chỉ gói gọn như thế này:
Một, bạn tạo thật nhiều công đức, và hai, sau đó hồi hướng công đức đó cho điều bạn muốn cầu. Bất kể đối tượng là người, linh hồn, súc sinh … bất kể là cầu gì : cầu khỏi bệnh, cầu trí tuệ, cầu siêu thoát .v.v…

Cách tạo công đức trong đạo Phật rất nhiều, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, phát nguyện, phóng sinh, ấn tống, làm phước, bố thí, hiến máu, cứu người, xây chùa, đúc tượng .v.v… dù sai khác như vậy xong tất cả đều là Phật dạy, đều tạo ra những công đức, đều có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, đều đem lại may mắn, và đều có thể biến các mong ước của bạn thành hiện thực.

Vì rằng hoàn cảnh mỗi người khác nhau, căn cơ khác nhau, sở thích khác nhau, nên chia ra nhiều cách thức khác nhau, để mỗi người tự lựa chọn lấy cách thức phù hợp nhất với mình mà áp dụng.
Nếu điều kiện tài chính chúng ta có, vậy ta có thể chọn phóng sinh (mua hàng chục kg ốc, lươn, ba ba… thả ra sông, hồ chẳng hạn) hoặc bố thí người nghèo, hoặc cúng dường, xây- đúc –tạc tượng Phật, xây cầu làm đường .v.v…

Nếu không có nhiều tiền bạc, để làm những việc như bố thí, phóng sinh … nhiều. Không sao, bạn có thể chọn những cách thức chỉ dùng công sức, thời gian như giúp đỡ mọi người, lên chùa công quả, hiến máu .v.v… đặc biệt, các bạn nên tụng kinh ( như kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Môn.v.v…) – trì chú ( như chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, hay chú Diệt Định Nghiệp “ÔM PRA MA NI ĐA NI XOA HA”.v.v…)

Nếu không biết tìm kinh chú ở đâu, hay thấy việc đó khó quá, phức tạp quá. Không sao, bạn có thể chọn niệm Phật, mỗi ngày bạn niệm một vài ngàn câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hoặc “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”, hoặc “Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát”, hoặc “Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát” … niệm danh hiệu vị nào cũng được, cũng đều tốt cả.

Bạn có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều cách để làm. Hãy làm thật nhiều hết mức có thể ( ít là không hi họng gì), và xác định là làm đến khi nào có kết quả thì thôi, chứ không có hạn mức nào để dừng lại.

Vì nghiệp cũ của mỗi đối tượng khác nhau, nên có việc cần ít phước là thành, xong có việc cần lượng phước rất lớn, và rất lâu sau mới chuyển biến. Nên bạn phải kiên trì, không nên làm được một thời gian không thấy chuyển biến gì là bỏ giữa chừng.
Cùng hóa giải một việc tương tự, người này tạo công đức vài hôm là có kết quả, nhưng người khác cả năm mới có kết quả, đó là chuyện thường gặp, vì sức tu mỗi người khác nhau. Giống như cùng một chặng đường từ Sài Gòn ra Hà Nội, máy bay chỉ mất 2 tiếng, còn ô tô mất 2 ngày, đi bộ mất 2 tháng… đó là chuyện bình thường. Người đi bộ không nên đi 2 tiếng, 2 ngày… không thấy tới nơi mà cho là đi sai đường, đơn giản là chưa đủ, cần kiên trì tiếp thôi.

Sau mỗi lần tạo công đức rồi, bạn hồi hướng như sau :

“ Con xin hồi hướng công đức …(1) này, cầu cho…(2) được … (3) sớm viên thành Phật Đạo, quảng độ chúng sinh.

(1) là những công đức đã làm, như tụng kinh, phóng sinh, ấn tống, hiến máu….
(2) là người bạn muốn cầu, như cầu cho con, cầu cho con của con tên…, cầu cho mẹ của con tên…v.v…
(3) là điều muốn đạt được, như được khỏi bệnh, được trí tuệ, được đức hạnh, được siêu sinh về Cực Lạc…v.v…
và kết thúc luôn luôn không được quên điều quan trọng nhất, là được SỚM THÀNH PHẬT ĐỘ CHÚNG SINH.

Với cách thức như trên, dù không phải là giải quyết được tất cả, nhưng bạn có thể thiên biến vạn hóa để hóa giải rất nhiều khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống, như bệnh tật, công việc không suôn sẻ, gia đình bất hòa, con cái khó dạy .v.v… tất nhiên trừ những việc bất thiện – hại người, hay những việc không tưởng, như cải tử hoàn sinh, hay trường sinh bất tử…, còn lại hầu như đều có thể giải quyết.

Quang Tử

Related Articles

Responses