BÀI NGUYỆN HAY

Đây là lời nguyện ngắn sau mỗi thời kinh dành để đọc lúc Phục nguyện (thay vì đọc bài nguyện trong kinh thì có thể đọc bài này. Nếu nguyện một mình thì xưng đệ tử tên…, còn nguyện đông ngưòi thì xưng chúng con).

CẦU NGUYỆN

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Tam bảo chứng minh oai thần gia hộ Bồ tát, Thanh văn, Phạm thiên, Đế thích Tứ thiên vương chúng…tất cả thiện thần đồng chứng giám:
1-Đệ tử tên… (chúng con) chí tâm trì kinh xin hồi hướng công đức này nguyện cho tất cả vong linh từng bị con giết hại đều được siêu sinh, gặp phật pháp tu hành giải thóat. Nguyện con và các chúng sinh ấy chuyển ác duyên thành thiện duyên. Chuyển ác báo thành duyên hóa độ chúng tu hành, Là thiện hữu pháp lữ. Nguyện tất cả hương linh oan hồn uổng tử ở chốn sơn lâm, trên bờ dưới nước, hoang dã, thị thành… đều sinh tịnh độ.

2-Nguyện nhờ công đức hồi hướng sám hối này đệ tử tội diệt phước sinh, trí huệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, tà ma ngọai đạo, yêu quái ác tinh, quỷ mỵ vọng lượng, áp trừ chú trớ, tật bịnh tội khiên tai nạn hoạnh ương… Tất cả ác duyên thảy đều đêu diệt
Nguyện chỗ con cư ngụ tứ thời an lạc, sung túc phong nhiêu, phước huệ đủ đầy tùy tâm mãn nguyện.
âm siêu dương thịnh pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành phật đạo.
Nam mô Công đức lâm bồ tát ma ha tát (3lần)

Nguồn: Nguyễn Tuý Minh

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x