TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH – Tập 4 | Phim Bộ Ngôn Tình Trung Quốc Thuyết Minh Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=9jcbd69yRc4" splash="https://i.ytimg.com/vi/9jcbd69yRc4/maxresdefault.jpg"] Mở cửa ra cải sát đây cải sát đây có nhìn thấy hai người không hai người người dọn vệ sinh và một nữ bệnh nhân đúng họ đâu rồi Họ vừa làm tôi ngã xong chạy mất rồi chạy đi đâu chạy về phía th máy cảm ơn xử lý xong... Read more

TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH – Tập 3 | Phim Bộ Ngôn Tình Trung Quốc Thuyết Minh Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=iNiobfFyr6E" splash="https://i.ytimg.com/vi/iNiobfFyr6E/maxresdefault.jpg"] Chị tới đây làm gì Tôi muốn về nhà chị muốn về nhà đâu có đi qua phía này vậy Sao May mà gặp cậu Hình như tôi hơi Lạt đường rồi Vừa nãy cậu chưa ăn gì cả Liệu có đói không nhưng tôi với nó thì thấy hơi đói Biển... Read more

TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH – Tập 2 | Phim Bộ Ngôn Tình Trung Quốc Thuyết Minh Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=CI_6dEYSoK0" splash="https://i.ytimg.com/vi/CI_6dEYSoK0/maxresdefault.jpg"] Anh Cao Anh đã vượt qua phạm vi quản chế của khu vực cảm túc theo quy định Tôi biết rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ có chứ nào bên phía bài biển xử lý thế nào rồi Hai người đi bơi khi say rượu vừa xử lý Xong rồi... Read more

TÌNH YÊU VÀ ĐỊNH MỆNH – Tập 1 | Phim Bộ Ngôn Tình Trung Quốc Thuyết Minh Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=YjHVaYQ31Mo" splash="https://i.ytimg.com/vi/YjHVaYQ31Mo/maxresdefault.jpg"] Đợi lấy bên kia kìa cứu tôi với đợi lấy này được từ từ thôi cứu tôi với Cố lên cứu tôi với Cố lên Cố lên đợi lấy này cứu tôi với C có người đuối nước kìa lên rồi không sao chứ chắc là ngạt nước Cô ơi tỉnh lại... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP Cuối | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=eQLhHjhpZVY" splash="https://i.ytimg.com/vi/eQLhHjhpZVY/maxresdefault.jpg"] Ta chỉ có nghe qua lân cận có ai dứt được tỳ tră vị bảo vệ dưới biển lên nhưng mà con hết này THT là lớn quá hiếm có đó đại gia ngươi mua đi Thôi khỏ cả ơn [Vỗ tay] được người của đn [âm nhạc] lng [âm nhạc] Đoạn... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 20 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=HA21lT5S8a8" splash="https://i.ytimg.com/vi/HA21lT5S8a8/maxresdefault.jpg"] Chỗ này chật hẹ nếu như muốn sa tay thì hãy miễn đi để tránh giõ công khinh thế của ngươi thi triển không ra không có chỗ trổ tài đ l ta cứ ttin người mà ngươi cứ gạt ta ngươi thiệt làm ta quá thất vọng ngươi Tối với ta... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 19 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=nwXmPzhel8k" splash="https://i.ytimg.com/vi/nwXmPzhel8k/maxresdefault.jpg"] Chỗ này là nơi kiến trại của trại thất xác ở 50 năm trước thất xác Năm Quỳnh là hung tinh ở trong huyền học chạy thất xác nhằm lúc xây ở trên hung vị của ngũ hnh sơ vì vậy mà lấy tên chuyện thật là ngộ Mà có lẽ vì... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 18 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=Ha7zR6h1xv0" splash="https://i.ytimg.com/vi/Ha7zR6h1xv0/maxresdefault.jpg"] [âm nhạc] Hoàng ảnh ngươi không phải thanh cao lắm sao tại sao ngươi cũng tới vật Long Nguyên họ là quân tử đàng hoàng ta mới tới giúp họ liên ca vậ tới ngươi liệt [âm nhạc] phó những gì ta không thể được thì đừng h ai lấy [âm nhạc]... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 17 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=FcR3nigIzus" splash="https://i.ytimg.com/vi/FcR3nigIzus/maxresdefault.jpg"] Mặt nó [âm nhạc] [Tiếng cười] [âm nhạc] vô ta cố tình An bài cái màn này Cố Nhân Gặp Lại gặp nhau trần trột thật là hấp dẫn quá mà cô thì sắp tội nghiệp hay là ngi Tha cho cổ đi chyện của ta có dám xen vào à c... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 16 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=8THi5uuYLaw" splash="https://i.ytimg.com/vi/8THi5uuYLaw/maxresdefault.jpg"] Nếu cô làm như vậy đ thên không kiếm chuyn với cô Sao chung đụng với hắn hết mười mấy năm nếu như không biết tánh của hắn sao ta lại có thể làm đệ tử nhập thất của hắn chứ cả ơn ta trao ra bấy nhiêu cho ngươi chỉ Được... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 15 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=EV0cGA-GfFE" splash="https://i.ytimg.com/vi/EV0cGA-GfFE/maxresdefault.jpg"] Quyền Đức ngươi đã sai kẻ hại chết hắn không phải liền Phong là ta mỗi một người đi theo ta đều trở thành cây gai trong mắt của Đế Thích Thiên lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm cho nên bây giờ trong các ngươi nếu Như ai không muốn... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 12 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=sHPDyif1ioY" splash="https://i.ytimg.com/vi/sHPDyif1ioY/maxresdefault.jpg"] [âm nhạc] sẽ sợ nhem đại ca em đừng sợ anh sẽ cứu [âm nhạc] em yên tâm anh sẽ cứu em và con không bỏ mặt chúng tôi hãy tới thăm phong giáo trường biểu họ chạ mau đi mau lên không được Anh Quý không để lại em không Nếu... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 11 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=UAGzvJ_JI54" splash="https://i.ytimg.com/vi/UAGzvJ_JI54/maxresdefault.jpg"] [âm nhạc] [âm nhạc] [âm nhạc] h [âm nhạc] ngươi đã nghi ngờ ta không sai tại sao có gì không thể nói ra vản bối với sự chân thành nhưng mà tiền bối thì có nhiều chuyện giấu tôi xin tiền bối hãy dẫn kiến vị cao Nhân đứng sau lưng... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 14 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=4fYUmFubbzU" splash="https://i.ytimg.com/vi/4fYUmFubbzU/maxresdefault.jpg"] Rơi vào tay của Đế Thích thiên ông ấy có thể tay qua nàng khỏi sao ta thật không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào huynh không nên nghĩ đến tình huống xấu có lẽ không phải đế tích thiên bắt ông ấy thì Sao như vậy càng tệ hơn... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 13 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=xtoDmWBZiJg" splash="https://i.ytimg.com/vi/xtoDmWBZiJg/maxresdefault.jpg"] [âm nhạc] [âm nhạc] T [âm nhạc] và trong cái đồng nguyện đó trải qua mấy lần đụng trận đại quân tử thương vô số Rốt cuộc đại giết chết con cụ [âm nhạc] ho và từ phút đã lấy được máu phụng hoàn mãn muốn [âm nhạc] lấy [âm nhạc] Sau... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 10 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=-DdzGdqvDic" splash="https://i.ytimg.com/vi/-DdzGdqvDic/maxresdefault.jpg"] Sau khi ta chết rải thuốc này lên đầu của ta chỉ cần lão Tặc đó Bước tới coi có phải là ta hay không thì hắn sẽ bị trúng độc ta thầy phải chết chung với hắn ngươi yên tâm thuốc này vô sắc vô dị Không trở cơ ngay lập... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 8 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=jW_zvlJHibc" splash="https://i.ytimg.com/vi/jW_zvlJHibc/maxresdefault.jpg"] Em phải D dìn sức khỏe biết không Em biết anh không sao là được [âm nhạc] rồi Không biết kiếp trước anh tới được Phước gì cứ được ng về tốt giống như là em anh đừng qu móc anh nữa C mắt mà cũng không nhìn thấy thì làm sao... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 7 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=4OfXA-8Tv4c" splash="https://i.ytimg.com/vi/4OfXA-8Tv4c/maxresdefault.jpg"] [âm nhạc] liệt Phong ngươi thì phải giúp ta đó nhếu Vừa rồi cô nói là giả cũng lắm là ta bị Cô gạt thê Một lần nếu thiệt ta bỏ đi như vậy Có phải cô bị mất mạng hay không liệt Phong Tuy rằng ta không thể Như cũng không... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 6 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=8B7OIW78-3w" splash="https://i.ytimg.com/vi/8B7OIW78-3w/maxresdefault.jpg"] Đừng có lại nhảy nữa Ngươi muốn trả thù cho cha của ngươi thì cứ đến đây giết ta đi được hôm nay ta phải phanh Thay của ngươi mà Tại sao phải chết bắt giải hùng sư hôm nay không giết hắn thì hắn cũng bị Chết tại sao ngươi biết... Read more

MA KIẾM HỢP NHẤT TẬP 5 | Phim Bộ Cổ Trang Kiếm Hiệp Thuyết Minh Trung Quốc Hay Nhất 2024

[fvplayer src="https://www.youtube.com/watch?v=XhxJEcPQTN8" splash="https://i.ytimg.com/vi/XhxJEcPQTN8/maxresdefault.jpg"] Trong tổi tiện ít nhất có nm 60 phân tiền cùng lắm là chia điều trả lại phần của ta ngươi cũng thật là to g vừa rồi kéo ta xuống nước bây giờ lại tới đây đòi chi tiện với ta nhìn cách ngươi ăn mặt ai cũng biết Là người... Read more

Hide picture