A MI ĐÀ PHẬT …VÔ LUỢNG THỌ KINH…câu niệm Phật thật vi diệu, nhà bạn nào nhiều chuột hãy tham khảo bài này , dừng nuô

A MI ĐÀ PHẬT …VÔ LUỢNG THỌ KINH…câu niệm Phật thật vi diệu, nhà bạn nào nhiều chuột hãy tham khảo bài này , dừng nuôi mèo ,nuôi mèo tạo tội nặng vô cùng.
Sáng nào ông xã ra mở cửa đi làm cũng thấy chú chuột này ị đầy cửa,có hôm lục tung túi rác để ăn ,mình phải quét dọn,có lúc ban ngày thò ra hẳn ngoài kiếm ăn, mình nhìn thấy,chạy tọt vào ống nuớc, chỗ ống nuớc là thùng đựng thức ăn thừa của nhà mình ,để cho lợn, chú chuột này sống ngay gần chỗ đó.Cũng có lúc chú phá quá,con đã khởi tâm lên định nuôi mèo, thì chả hiểu sao lại mở sách chia sẻ An Sỹ Toàn Thư,Vạn Thiện Tiên Tư của Tổ Ấn Quang, mở đúng bài Phật tử nuôi mèo mắc vô số tội ác,phật tử nuôi mèo là phạm tội khinh cấu…kinh Ưu Bà Tắc dạy nuôi mèo phạm tội.

Đọc song con giật mình chút nữa vì vô minh mà nuôi mèo bắt chuột, làm sao mà khởi tâm lên định nuôi mèo thì đọc luôn cuốn sách Vạn Thiện Tiên Tư của tổ Ấn Quang ,từ hôm đó ngày nào cũng niệm Phật sám hối với các Bồ Tát chuột,sau thời công phu cũng hồi huớng cho các chú chuột,bảo các chú dọn nhà đi chỗ khác con ko muốn kết oán với quý vị , và khấn thần hộ pháp bảo chú dọn nhà đi ,để con công phu, vì mỗi lần đang niệm Phật các Bồ Tát chuột chạy rầm rầm ngay trên đầu,đêm đang ngủ cũng chạy rầm rầm lại mất giấc ngủ.

Bẵng một thời gian ko thấy ị ra truớc cửa nhà từ tầng 1 đến tầng 3 trên Tam Bảo nữa.Sáng nay ra sân vuờn nhỏ dọn dẹp tỉa cây,thấy chú chuột này chết ngay trước cửa sổ chỗ phòng ngủ, chỗ mở đài niệm Phật ,chết từ bao giờ không biết,chỉ còn mỗi bộ lông , mà không hề có mùi hôi , mà ngay cửa sổ ,và cửa chính tầng 2 phòng ngủ của mình , ngoài đó lúc nào cũng mở máy niệm Phật 24/24 cúng dường câu Phật hiệu cho cây cối và côn trùng.

Thấy câu Phật hiệu vi diệu quá nên chụp cho các bạn thấy , không có mùi hôi thối ,mà chỉ còn mỗi bộ lông, chắc côn trùng ăn hết thân thể ,nên còn bộ lông, lạ một điều là bao nhiêu ngày ko hề có mùi hôi,ngày nào cũng ra phơi đồ tuới cây,chỉ ngửi thấy mùi thơm của hoa ,mà không thấy mùi chuột chết bao giờ .Mà chú chuột này phước lớn chọn đúng chỗ mở đài niệm Phật để ra đi, hôm nay ra tỉa cây thấy vậy niệm Phật mang chú đi chôn rồi ,chỉ còn mỗi bộ lông.Câu niệm Phật thật vi diệu.
Đức hạnh con còn kém lên các Bồ Tát chuột phá phách, từ hôm sám hối niệm Phật và hồi huớng các Bồ Tát chuột đi hết luôn rồi.

Nguồn: Nguyen HaRelated Articles

Responses