____ Vu Lan Báo Hiếu ___

____ Vu Lan Báo Hiếu ___
Cha Mẹ thâm ân tựa đất trời !
Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi.
Dang vòng tay lớn cho con trẻ,
Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời!
Hãy thương khi Mẹ Cha còn biết !
Đừng chờ đến lúc phải chia ly ,
Ghi lời yêu quý trên bia đá !
Mỹ từ trên phiến đá vô tri !!
Hãy nói lên điều con muốn nói !
Đừng chờ đến lúc Mẹ ngủ say !
Một giấc ngủ không bao giờ dậy !
Ngàn đời ngăn cách chẳng ngày mai !!!
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát !Ma Ha Tát!!!

Nguồn : sưu tầm

Related Articles

Responses