News Feed

CÓ NỢ THÌ PHẢI TRẢ – NHÂN QUẢ CHẲNG THỂ SAI CHẠY.

(Nguồn: Minh Xuân)

Người xưa thường dạy: “Người làm gì Trời biết Đất biết”, vậy nên đừng tham những thứ không phải của mình, nợ thì phải trả, có ơn thì phải báo. Dù hành sự có kỹ lưỡng tới đâu cũng không che được Trời. Nếu không tự giác nhắc nhở bản…