News Feed

NGỘ SÁT RỒI DẤU LUÔN – QUẢ BÁO THÌNH LÌNH ẬP ĐẾN.

(Chuyện nhân quả có thật theo lời kể của thầy Thông Pháp).

Tại Xã Mỹ Luông, An Giang cách đây hơn 30 năm: Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời bỗng tiếng la thất thanh của ông Ba làm người trong làng choàng tỉnh.
– Có ai…