News Feed

BÁI KINH HẾT BỆNH

Gia mẫu Trương Thị, tính rất hiền thục, mọi người đều khen ngợi, đối với chú vãng sanh và Kinh Quan Âm rất là thuần thục. Năm nay 50 tuổi, không ăn thịt đã mấy năm nay, đột nhiên bà cảm thấy bước đi khó khăn và hai bên vai tay không thể giơ lên được, dần dần cả lưng cũng còng và vai cũng khó chịu, rất là đau đớn không bước đi được, đi lại ở trong nhà phải vịn ghế mới đi được.

Sau gia mẫu và Kính cùng quy y Tam Bảo, thờ phụng tượng của Quan Âm và Địa Tạng hai vị Đại Sĩ, sớm chiều kính lễ tụng niệm. Gia mẫu tuy bệnh tật nhưng cũng cố gắng mỗi ngày tụng kinh và thắp hương lễ bái. May có Kính là người nhà ở bên cạnh nâng đỡ, rất là cực khổ.

Như vậy một năm sau Kính lại phát tâm phúng tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện để cầu nguyện. Nhưng Kinh Địa Tạng quá dài, vì vất vả về sinh kế nên khó mà tụng niệm được toàn kinh, nên chỉ đọc Phẩm thứ mười ba và thuộc lòng đề kinh của từng phẩm một, đọc xong cung kính lễ. Như phẩm thứ nhất về đao Lợi Thần Thông. Trước hết quan sát đề Kinh của mỗi phẩm, rồi nghĩ đến nghĩa kinh, sau mới lễ bái. Tiếp đến phẩm thứ hai Phân Thân Tập Hội cho đến phẩm Chúc Lụy Nhân Thiên thứ mười ba, lại cũng lạy như vậy. Bái xong lại phải xưng niệm Thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hằng trăm tiếng, kế tiếp là hồi hướng. Lần lượt làm thử như vậy, nhưng sợ rằng chẳng hiểu hết ý của Phật. Cứ vậy vài tháng, bỗng một ngày kia gia mẫu đang ngồi, thì mê man bất tỉnh nhân sự. Kính hốt hoảng kinh hoàng, chạy vội đến bên gia mẫu, chắp tay xưng niệm Thánh hiệu Đại Sĩ, chừng 10 tiếng thì gia mẫu tỉnh lại, nôn ra những nước có bã màu đen vài bát, giống như là những máu tụ lại, vội mời danh y đến chữa trị, cho rằng khí huyết yếu kém khó mà chữa được. Bèn kê đơn bốc thuốc thử uống. Kính lại vội quỳ trước tượng Đại Sĩ, thiết tha cầu khẩn, ngày đêm xưng niệm Thánh hiệu chẳng lìa nơi tâm. Thuốc chỉ uống một thang, bệnh tình thấy khởi sắc. Kính thành tâm thiết tha cầu khẩn được khá rất nhiều. Từ đó gia mẫu dần dần chống gậy đi lại tự nhiên được. Vài tháng sau đến nay không cần chống gậy cũng đi lại được một cách tự nhiên.

Năm nay bà 64 tuổi, hàng ngày lễ Phật vái lạy, không cần sự giúp đỡ và không chút đau đớn. Có bệnh hơn mười năm không nhờ thuốc thang mà tự nhiên khỏi là điều lạ hiếm thấy trên thế gian này. Nhờ sự che chở của Địa Tạng Đại Sĩ, Ngài thệ nguyện rất sâu xa. Làm lợi ích chúng hữu tình không thể kể xiết nói là không tin Phật pháp. Nhưng nếu ta thành kính phát nguyện tất được cảm ứng. Dựa trên những linh tích đã qua, tôi xin ghi chép lại xem để mọi người càng thêm tin tưởng lợi ích, nhằm khuyên răn những người đời sau.

Theo: Đệ tử Tam Bảo Viên Kính Yêm thuật – Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục