News Feed

NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ DƯỢC SƯ – KHỎI BỆNH THOÁI HÓA CỘT SỐNG.


(Chuyện linh ứng có thật của Phật tử Huệ Tâm).

Tôi tên là Xuân (38 tuổi), pháp danh là Huệ Tâm, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Phúc. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện linh ứng có thật của mình để có thể lan toả sự vi diệu của Phật pháp đến với nhiều…