News Feed

NHÂN QUẢ CHẲNG Ở ĐÂU XA.

(Trích “Nhân Quả Đất Việt” – Tác giả: Quang Tử).

Cuộc sống quanh tôi mỗi ngày chứng kiến, tôi thấy tất cả đều tuân theo nhân quả, nhiều khi cứ tưởng mình nhường nhịn, chia sẻ, là thua thiệt, nhưng thực tế, mình lại được có cơ hội nhiều hơn.

Nhóm bạn tôi có bốn người (hai nữ,…