3 token tiền điện tử hàng đầu cần theo dõi dưới 3 USD

Lido là một nền tảng phi tập trung, thân thiện với người dùng, cung cấp dịch vụ staking cho Ethereum 2.0, Solana và Kusama. Liquid staking đã trở nên rất phổ biến trong vài tháng qua và Lido chiếm một phần đáng kể trong việc staking ETH. Giá token LDO có thể sẽ tăng theo sau ETH nếu đồng tiền điện tử lớn thứ hai có được đà bullrun. Nhiều nhà phân tích dự đoán ETH sẽ đạt 10 nghìn USD trong đợt tăng giá tiếp theo.

Tuy nhiên, nhiều người đã chia sẻ mối lo ngại rằng phần lớn ETH được giao thức stake có thể gây ra rủi ro tập trung hóa trong hệ sinh thái Ethereum.

Toncoin (TON) là token gốc của mạng blockchain do Telegram tạo ra. Hơn nữa, các bot Telegram đã nổi lên như một chủ đề nóng trong tiền điện tử. Việc sử dụng các bot này đã gia tăng ấn tượng, điều này có thể giúp đẩy giá TON hơn nữa.

Ngoài ra, các dự án tiền điện tử AI (Trí tuệ nhân tạo) dựa trên Telegram, chẳng hạn như Moonbot (MBOT) AIMBOT, cũng đang trở nên phổ biến hơn.

Get involved!

Comments

No comments yet
Hide picture