.Kỷ luật nhiều làm cán bộ nhụt chí, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội ???
Thực tế đang chứng minh điều ngược lại


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of