111Bình đẳng giới, và tôn vinh vai trò của người phụ nữ.. không phải là ý nghĩa duy nhất của ngày 8/3.
Ngày này còn là dịp nâng cao nhận thức về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi bạo lực, hay các tệ nạn khác trong xã hội.


Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of