♡ BỐ THÍ TỐT NHẤT LÀ KHÔNG

♡ BỐ THÍ TỐT NHẤT LÀ KHÔNG
VƯỚNG MẮC .
♡ TRÌ GIỚI TỐT NHẤT LÀ LÀM AN
BÌNH TÂM THỨC .
♡ NHẪN NHỤC TỐT NHẤT LÀ GIỮ MỘT VỊ TRÍ KHIÊM
TỐN .
♡ TINH TẤN TỐT NHẤT LÀ TỪ BỎ MỌI HOẠT ĐỘNG .
♡ THIỀN ĐỊNH HOÀN HẢO LÀ NHẤT TÂM KHÔNG
BIẾN ĐỔI .
♡ TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI NHẤT LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG
COI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ THỰC SỰ HIỆN HỮU .

St ( Lời vàng của Thầy tôi ) .

Nguồn: Hoằng Truyền Tịnh Độ

Related Articles

Responses