THẦM LẶNG.

THẦM LẶNG. ( Câu chuyện thật cảm động,đầy nước mắt trong sự hối hận muộn màng ) Cưới nhau được hai năm, chồng tôi…

NHÂN DUYÊN !

NHÂN DUYÊN ! Gặp nhau là bởi do duyên Đi hay ở lại chẳng riêng do người. Còn duyên ta cứ vui cười Hết duyên từ giã,…

MẸ DẠY CON.

MẸ DẠY CON. Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào. Đứng thẳng người, chỗ thấp…

NHẬU

NHẬU Đất nước mình... có gì nhậu không em? Sao thực đơn hôm nay cái gì cũng hết? Dạ thưa anh, cá biển thì... đã…

THẾ SỰ.

THẾ SỰ. Thời đại tôi đang sống Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà…